Julsko izdanje emisije ''Porodica i zajednica'' gošća emsije : mr. sci. Azra Latić Istaknuto

30 Jul 2017

Novo , julsko izdanje emisije ''Porodica i zajednica'', poslušajte 31.07.2017. godine u programu Radija BIR, od 10.00 sati. Gošća emsije : mr.sci. AZRA LATIĆ, dipl. socijalni radnik, supervizor u soc. radu, porodični psihoterapeut
Šefica Odjeljenja za savjetodavno-terapeutski rad

U porodici se rađamo, odrastamo, sazrijevamo, učimo o ljubavi, intimnosti, stabilnosti, sigurnosti i zaštićenosti. Sa porodicom dijelimo zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost, u njoj stičemo prva iskustva o sebi i drugima.

Porodica bi trebala da zadovoljava osnovne potrebe čovjeka kao što su: potreba da bude voljen, da pripada drugom biću, da bude uvažen, da slobodno izražava svoje misli i želje, da se zabavlja, uči, otkriva nešto novo i sl..

Ukoliko neke od ovih potreba čovjek u okrilju porodice ne uspjeva zadovoljiti, javlja se potreba za podrškom drugih socijalnih sistema.
Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ pripada mreži ustanova socijalne zaštite, koja je u svom djelokrugu rada usmjerena na pružanje stručne psiho -socijalne pomoći i podrške građanima. Osnovana je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, 30.marta 2001. godine na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Emsiju uređuje mr. Sabrija Mehmedović.

 

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo