Hfz. Mensur-ef. Malkić - Vjernik mora ostati dostojanstven u svakoj datoj situaciji Istaknuto

09 Feb 2018

Naš život na ovom svijetu pun je raznih iskušenja. Bivamo iskušavani i onim što je dobro i onim što je zlo. Hafiz Mensur ef. Malkić, prvi imam Gazi Husrev-begove džamije je na današnjoj hutbi naglasio potrebu da na iskušenja odgovorimo kao vjernici, svjesni da se u svakoj situaciji propitujemo, pokazujemo, dokazujemo da li smo doista Allahovi dž.š. robovi.

Hafiz Malkić je istakao da iskušenja kroz koja prolazimo ne moraju značiti nesreću za nas. Ona mogu biti i dobra za nas ako ostanemo dostojanstveni, ako kroz njih polozimo ispit i pokažemo se kao istinski vjernici.

Hfz. Malkić navodi primjer onih kojima Allah otvori svoje riznice, pa se ponekad u dobru osile i zaborave Allaha dž. š. i zaborave ko im je to bogatstvo podario i umisle da je to samo njihova zasluga i da su to svojim djelima i svojom pameću stekli i poredi ih sa kur’anskim kazivanjem o Karunu koji se, zbog bogatstva koje mu je dato, bio osilio.

Glavna poruka današnje hutbe je da čovjek, ako mu Allah dž.š. podari dobro, treba biti na njemu zahvalan, a ako mu pak podari neku nedaću, treba da je dostojanstveno podnese i da se strpi.

 

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo