Svjetovi Kur’ana: Al-Fatiha- dveri u stilistički beskraj s akademikom Esadom Durakovićem (AUDIO EMISIJA) Istaknuto

07 Dec 2018

Knjiga Stil kao argument nad tekstom Kur’ana, jednog od najznačajnijih arabista akademika Esada Durakovića, nastala je u periodu dužem od jedne decenije: prvi tekst iz ovog korpusa objavljen je 1996. godijne u Takvimu, godišnjaku Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Potom svake godine u tom godišnjaku, ali i u nekim drugim časopisima, na bosanskom i na engleskom jeziku, objavljivao je poneki tekst iz oblasti stilističke interpretacije Kur’ana. Kako sam Duraković kaže:

“ Cilj moje knjige je da istakne nužnost prevladavanja sklerotizirane tradicionalističke metode i da makar naznači mogućnost otvaranja novih horizonata u stilističkom istraživanju Teksta koji tako dugo dominira cijelim jednim kulturno-civilizacijskim krugom. Stoga će moje namjere biti ostavrene ako knjiga barem ukaže na netradicionalističke perspektive; pri tome sam svjestan da je Tekst eliptičan i pedubok da bi se jednom knjigom, pa i jednim umom, mogao zahvatiti”, istakao je Duraković.

U ovoj knjizi akademik Duraković je cijelo jedno poglavlje posvetio suri Al-Fatiha i nazvao ga: Al-Fatiha: Dveri u stilistički beskraj.

“Očigledno je da je Al-Fatiha, premda vrlo kratka, smisaono toliko zasićena i značenjski cjelovita da poziva na maksimalan misaoni angažman.

Ova kratka sura- raskrilnica otvara integralni Tekst i uvodi, u stvari, u bezgranični prostor koji i sama uspješno modelira, uprkos činjenici da je sastavljena do samo jedne rečenice”, piše Duraković.

Za emisiju Svjetovi Kur’ana odabrali smo tekst “Sakralizacija tekstnog prostora”.

Profesor Esad Duraković je svoj opus ostvario u dva područja - prevodilaštvu i originalnom naučnom radu. Uz desetine pojedinačnih studija, njegovi najznačajniji znanstveni radovi objavljeni su u tri knjige: Prolegomena za historiju književnosti orijentalno-islamskog kruga, Poetika stare arapske književnosti, i Orijentologija – univerzum sakralnoga teksta, djelo koje pobuđuje iznimnu pažnju u međunarodnim stručnim i naučnim krugovima.

O razmjerama njegove profesionalne ekspertnosti referiraju već i sami naslovi kapitalnih djela arapske literature i filozofije, što ih je preveo na naš jezik: To su: Kur`an, Hiljadu i jedna noć, te Muallaqe – sedam zlatnih arabljanskih oda, djelo kojim je stekao izniman ugled u zemljama arapskog kulturnog kruga.

Član je Arapske akademije nauka u Damasku, Akademije nauka i umjetnosti BiH, dopisni je član Arapske akademije nauka u Damasku i Arapske akademije u Egiptu.

Emisiju uređuje i vodi Emira Musa.

Poslušajte emisiju:

Ocijeni
(3 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo