Federalna vlada osigurala sredstva za Roditeljske kuće u Sarajevu Istaknuto

13 Jul 2017

Federalna vlada u četvrtak je odobrila da iz sredstava Tekuće rezerve Vlade Federacije Proračuna FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike bude izdvojen iznos od 30.000 maraka za financiranje troškova održavanja Roditeljske kuće u Sarajevu.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da su odredbe članova 11. i 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova jasne i precizne i da nema potrebe za davanjem izvornog tumačenja koje je svojom inicijativom tražila grupa uposlenika Općine Goražde, Samir Kanlić i drugi, priopćio je Ured za odnose javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu. Aktivnosti u tom razdoblju bile su usmjerene na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama, uz uvažavanje potreba za poboljšanjem funkcionalnog sustava cesta, te stvaranje preduvjeta za sigurno odvijanje prometa.

Dana je suglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje "Sanska Ilidža" u Sanskom Mostu kojim je predviđeno njegovo produženje do 31. 1. 2018. godine.

Federalna vlada usvojila je Izvještaj komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koja je kontrolirala namjenski utrošak dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo.

Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o provođenju Akcijskog plana 2013. - 2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2023. godina, u 2016. godini.

Prihvaćen je i Izvještaj o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH. U tom razdoblju Agencija je postupala po 11 sudskih odluka, od čega je sedam presuda i četiri rješenja.

Trenutno Agencija upravlja imovinom vrijednom devet milijuna maraka, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj crpki, motornom vozilu, građevinskom materijalu i drugom.

(FENA)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo