Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture u NSRS: Novo ponižavanje žrtava Istaknuto

03 Feb 2018

Na dnevnom redu 23. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), koja će biti održana 6. februara, naći će se Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

Prema trenutnom uvidu u Nacrt, riječ je o još jednom diskriminatornom zakonu koji se nehumano odnosi prema žrtvama koje su preživjele torturu vlasti RS-a tokom Agresije na BiH.

Među ostalim šokantnim rješenjima, prema ovom Zakonu prava ne mogu ostvariti osobe koje su bile članovi «neprijateljske vojske i paravojnih formacija». Ovo implicira da ratni zločin nad njima nije ratni zločin. Nadalje, tu je opasnost da sve koji su bili logoraši proglase zarobljenicima «neprijateljske vojske» i time isključe iz zakona. Prema članu 16., entitetski Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica izdaje certifikat kojim potvrđuje da je osoba preživjela ratnu torturu! Ovo je isti centar koji je finansirao i podržavao odbranu Karadžića u Hagu i drugih presuđenih zločinaca i koji se ističe svojim pokušajima revidiranja historije. Dakle, zakon ne predviđa saradnju sa Sudom BiH, MUP F BiH, niti kantonalnim tužilaštvima.

Sudeći prema sadržaju Nacrta kojeg je utvrdila Vlada RS-a sa Željkom Cvijanovć na čelu, kao i reakcijama žrtava, riječ je eklatantnom pokušaju da se najbrojnije, bošnjačke i hrvatske žrtve agresije i genocida s područja današnjeg bh. etniteta RS, to jest brojne preživjele logoraše, žrtve mučenja i silovanja, drsko diskriminira, obespravi i izolira.... A sve, očito, povezano s pokušajima friziranja historijskih činjenica potvrđenih i brojnim međunarodnim presudama.

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo