Završen trening "Izgradnja životnih vještina" (VIDEO) Istaknuto

17 Apr 2018

Usmenom i pismenom evaluacijom programa sa učesnicima, 15. aprila, završen je treći dio projekta "Prevencija rdikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu kod mladih".

Nakon prvog seminara - obuke za imame i mualime i drugog - treninzi "Napredno roditeljstvo", u trećem dijelu su uz imame i mualime uključeni adolescenti, njih 60.

Dalji razvoj projekta računa na terensko djelovanje, gdje će imami i mualime, kao edukatori organizovati radionice sa omladinom i roditeljima, na kojima će biti govora o temama koje su pominjane tokom prethodnih seminara i radionica. Nakon ovog treninga, oni se mogu osloniti i na značajnu pomoć mladih koji su prošli obuku.

U okviru treninga, akcenat je stavljen na nekoliko tematskih cjelina, čiji je cilj jačanje svijesti kod mladih o vlastitoj poziciji, otkrivanje ličnih sposobnosti i sklonosti - a sve to kako bi se pripremili za što aktivniji angažman u vlastitoj zajednici.

Uz voditeljice treninga, Aidu Kuljanović-Mešić i Azru Ibrahimović, učesnici su se osvrnuli na sposobnosti neovisnog donošenja odluka, razvijanje komunikacijskih vještina, mogućnosti odupiranja vršnjačkom nasilju, vještine nenasilnog rješavanja sukoba, kritičko promišljanje i vježbe asertivnosti. Ukratko, vještine uz koje pojedinac može djelovati kao član izuzrtno koristan član društva.

Ovim projektom, Uprava za vanjske poslove i dijasporu je na dobrom putu da izgradi pojedince koji će znati kako odgovoriti na izazove i probleme uzrokovane različitim vrstama radikalizama i ekstremizama.

 

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo