Objavljena nova knjiga Admira Ikovića "Teme koje iman znače"

05 Jan 2017

Iz štampe je izašla nova knjiga prof. Admira Ikovića pod nazivom "Teme koje iman znače". U svom novom naslovu autor se bavio nizom korisnih zanimljivih sadržaja iz oblasti etike (ahlaka), fikha, akaida i hadisa. U ovoj knjizi autor je pisao o mnoštvu različitih tema, između ostalog o međuljudskim odnosima u islamu, neophodnoj bratskoj ljubavi i prijateljstvu, o propisima u vezi sa putovanjem, džumi, dženazi, kao i o dobrovoljnim i propisanim namazima.

U knjizi su navedeni opisi Dženneta kroz prizmu Kur'ana i hadisa, te su spomenuti i navedeni fadileti zikra, istigfara, salavata i sadake u islamu. U knjizi se govori i o ličnosti imama Ebu Hanife, ali se govori i o selamu, mujezinluku, propisima ponašanja između ezana i ikameta, ponašanja u džamiji, te o dovama i zikrovima koje je Muhammed, a.s., preporučio u raznim prilikama.

U knjizi su navedeni i propisi vezani za sve vrste nafila, te su navedeni fadileti određenih kur'anskih sura koje je u sahih hadisima naglasio Božiji Poslanik, s.a.v.s.

Jedan naslov tretira i važnosti pomaganja naših medžlisa putem članarina, ali i putem dobrovoljnih priloga.

Ova knjiga je odličan priručnik za imame, hatibe, muallime i profesore vjerskih nauka, ali i za njihove učenike, i sve one koji vole čitati pojednostavljene i s lahkoćom pisane sadržaje o islamskoj duhovnosti i propisima.

Admir Iković je rođen u Foči. Srednju školu završio je u Mostaru, a studij na Univerzitetu u Zenici. Sa porodicom živi u Ustikolini, gradiću na Drini. Zaposlen je u Goraždu na poslovima nastavnika islamske vjeronauke. Autor je nekoliko korisnih knjiga iz oblasti etike i fikha, te autor preko stotinu stručnih tekstova o islamu i pedagogiji.

Ocijeni
(3 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo