Ahmed ef. Agetović - novi magistar iz oblasti hadiske nauke

11 Maj 2018

U srijedu, 10.5.2018.godine, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu održana je javna odbrana magistarskog rada Ahmeda-ef. Agetovića.
Magistarski rad o temi : „Kompariranje sunijske i šiijske hadiske metodologije“ odbranjen je pred komisijom u sastavu: Doc.dr.Kenan Musić – predsjednik, Doc.dr.Zehra Alispahić član i Prof.dr.Zuhdija Hasanović mentor i član.


Autor, Ahmed –ef. Agetović kroz izradu magistarskog rada „Kompariranje sunijske i šiijske hadiske metodologije“ nesumnjivo je dao značajan doprinos bošnjačkoj naučnoj i akademskoj zajednici, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da se teme iz oblasti hadiske nauka veoma malo obrađuju.Autor ef. Agetović dao doprinos je istražujući prvenstveno sunijsku i šiijsku hadisku metodologiju.  Predmet istraživanja bio je historijski nastanak sunija i šiija, definirao je  podjelu hadisa s obzirom na stepen vjerodostojnosti i način prenošenja, te metode koje su koristili učenjaci u sakupljanju i prenošenju hadisa kroz izvore sunijske i šiijske hadiske zbirke.
U magistarskom radu je predstavljen historijski nastanak šiija, ukazano na važnost hadisa kao izvora islama, navedene su sličnosti i razlike u poimanju hadisa kod šiija i sunija i na koncu analiziran je način i metode prenošenja hadisa na kasnije generacije, što predstavlja jako bitan faktor kod poimanja samog hadisa.  
Ahmed – ef. Agetović rođen je 15.decembra 1977.godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u rodnom Visokom, a 1996.godine   medresu Osman ef. Redžović. Nakon završene medrese, 1997.godine upisuje dodiplomski studij na fakultetu za kur'anske znanosti i hadis u Iranu, gdje je 2001.godine diplomirao na univerzitetu Razavi u Meshedu.
U džematu Putovici Medzlis IZ Zenica od 2003.godine radi kao imam hatib i muallim. Oženjen je i otac dva sina.Ocijeni
(3 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo