Naše džamije : Karađoz-begova džamija u Mostaru

Mostar je bogat džamijama, ali Karađoz-begova džamija, do koje se stiže lagano se udaljivši od stare jezgre grada, jedna je od najvećih i najreprezentativnijih spomenika islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. U Mostaru, gradu posebnih ljudi, napojenih Neretvom i isklesanih od kamena, Rabija Arifović je razgovarala sa imamom džamije, hafizom Jusufom. Efendija Bećoja ističe da je tokom cijele historije Mostara Karađoz-begova džamija imala je vrlo važnu ulogu u društveno-političkom i naučno-kulturnom životu Bošnjaka.

Category: Audio emisije Hits: 540
Vote now
0.0/5 (0 votes)