Zapostimo zajedno: Naš bosanski jezik (Aida Krzić)

"Naš jezik je naš moral i ne treba osobit trud da bismo objasnili pojam: BOSANSKI JEZIK. Bosanski jezik nije nastao ni u okrilju srpskoga ni u okrilju hrvatskoga jezika, nije njihova izvedenica, vec jedna od objektivnih naporednosti. Bosanski jezik je imao i svoj vlastiti tok do početka XX vijeka, kada su političke prilike izmijenile njegov javni status..." napisao je rahmetli Alija Isaković u svojoj uvodnoj riječi ''Rječniku karakteristične leksike u bosanskome jeziku", Sarajevo 1992.


Tema 18. izdanja sehurskog programa 23.06.2016. bila je 'Naš bosanski jezik '', sa gošćom sehurskog programa prof Aidom Krzić, lektoricom Izdavačkog Centra El-Kalem.

Sehurski program uređuje i vodi Zehra Alispahić.

Category: Audio emisijeHits: 2735
Vote now
0.0/5 (0 votes)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo