42. Ibadet - veza sa Stvoriteljem: “Fenomen dovišta u bh. kontekstu kroz prizmu Ajvatovice”

Sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka govorimo o temi “Fenomen dovišta u bh. kontekstu kroz prizmu Ajvatovice”.


Centralna manifestacija 506. Dana Ajvatovice bit će održana u nedjelju, 29. maja 2016. godine, kada će iz Prusca prema Ajvaz-dedinoj stijeni krenuti hiljade posjetilaca iz cijelog svijeta. To je povod da kažemo nešto više o dovištima u bh. tradiciji. Svako dovište priča je za sebe i svako dovište se od drugog razlikuje svojim karakteristikama i osobenostima.

Sa nama između ostalog saznajte i odgovore na sljedeća pitanja:

Šta je to dovište?
Koje su osnovne karakteristike bosanskohercegovačkih dovišta?
Na kojim lokacijama i zašto su nastajala bh. dovišta?
Kakav je obredni i profani karakter bh. dovišta?
Zašto su neka bh. dovišta bila isključivo ženska i muškarcima nije bilo dozvoljeno da prisustvuju?
Ko je bio Ajvaz-dedo i šta znamo o njemu?
Da li je vrelo Ajvatovica dobilo ime po Ajvaz-dedi ili je asocijativna osnova naziva vrela – Ajvatovica – kasnije povezana s Ajvaz-dedom?
Kakva je veza Hasan Kafije Pruščaka i Ajvaz-dede, dvije najpoznatije osobe u Pruscu iz osmanskog perioda?
U kojem opsegu posjetioci Ajvaz-dedine stijene vjeruju u njenu svetost?
Koje su negativne implikacije u vezi vjerovanja u svetost Ajvatovice?
Zašto je potrebno redefiniranje pozicije dovištā u islamskoj tradiciji Bošnjaka?
Pošto dovišta nisu sveta, zašto IZ u BiH insistira na očuvanju te tradicije?
Koji se uvjeti po Kur’anu i sunetu trebaju ispuniti da bi se neko mjesto smatralo svetim?

Emisija Ibadet-veza sa Stvoriteljem emitovana je u petak 27.05.2016. godine.

Urednik serijala Edin Spahić.

Category: Audio emisije Hits: 2305
Vote now
0.0/5 (0 votes)