Logo
Print this page

Muftija Kozlić: Nadam se da će i drugi medžlisi slijediti primjer medžlisa Frankfurt

, Published in Dijaspora

U organizaciji medžlisa Frankfurt Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, 7. septembra tekuće godine, održan je seminar, koji je privukao pažnju i oko značajnih tema, kako za sadašnjost, tako i za budućnost, okupio predstavnike 13 džemata, koliko ih čini Medžlis.

Kako je u ime organizatora kazao Midhat Hajrović, cilj seminara koji je nosio naziv „Promišljati i novim stazama koračati“ bio je okupiti predstavnike džemata i tom prilikom ih senzibilirati za određene teme, motivirati, te pozvati na razmišljanje o tome šta je zajednica do tada postigla, kojim putem je išla, da li je iskoristila svoje potencijale, a ako nije kako da ih prepozna.

„Život u Njemačkoj je veoma dinamičan i zahtjeva pravovremenu reakciju, pogotovo na ona društvena kretanja koja se nas kao muslimana tiču. Brojni su problemi sa kojima se mi muslimani u Njemačkoj susrećemo“ - naveo je.

Jedna od gorućih tema o kojoj je, prema riječima Hajrovića, bilo riječi na seminaru jeste vjeronauka u školama te izučavanje islama na njemačkim univerzitetima. Osim toga, rasvijetljene su i druge, za zajednicu veoma važne teme.

„Ovo je trebalo da baci svjetla na pitanje organizovanja i razvijanja muslimanske zajednice u ovakvim uslovima. Ovim seminarom se također pokušalo imame, predsjednike i aktiviste džemata upoznati sa pitanjem pravne odgovornosti u procesu organizacije i vođenja džemata. Prisustvo njemačke kriminalističke policije imalo je za cilj da objasni značaj saradnje džemata sa policijom, u pravcu prevencije i suzbijanja kriminala i u tom smislu zaštite članova i njihovih porodica. Jedna od tema seminara je bila i socijalni mediji, njihov značaj i kako ih koristiti. U završnici se govorilo o projektima koji su finansirani od države, a koji nude priliku džematima da se društveno angažuju i mobilišu svoje potencijale i na onim poljima koja ne nose samo vjerski sadržaj“ – kazao je on.

Hajrović ističe da je održavanje seminara pomogao grad Frankfurt, koji je ponudio svoje reprezentativne prostorije i čiji predstavnik je pozdravio učesnike seminara, govorio o saradnji Grada sa predstavnicima muslimana i kao pozitivan primjer naveo saradnju sa predstavnicima Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

O značaju održavanja ovog seminara svjedoči i muftija za Zapadnu Evropu Osman ef. Kozlić. Muftija ističe kako su prisutni imali priliku slušati veoma važne sadržaje koje će u budućnosti utjecati na kvalitet rada džemata, a posebno Medžlisa Islamske zajednice Frankfurt.

„Lično sam u svojstvu muftije podržao ovaj projekt i prisustvovao od njegovog početka do kraja. Ono što je važno istaći, jeste činjenica da je nama u dijaspori, a posebno Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj potrebno da se veoma često susrećemo na ovakvim seminarima i da jedni od drugih učimo o svemu onome što će nam u budućnosti koristiti. Naročito je važno da razmjenjujemo iskustva i povratimo izgubljeno povjerenje. Nadam se da će i drugi medžlisi unutar Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj slijediti ovaj lijepi primjer i da će nas okupljati na mjestima na kojima ćemo moći učiti i educirati se o tako značajnim temama“ – zaključuje Kozlić.

Za kraj, prisutni su učestvovali u anketi, koja je trebala ocijeniti sadržaj i organizaciju seminara, a rezultati pokazuju da je seminar bio i više nego uspješan i da postoji potreba za ovakvim sadržajima. 

Rate this item
(0 votes)
Twitter Facebook YouTube

implemented by Ark@WEB