Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

100 dana vlade KS: Premijer Konaković najavio reforme u zdravstvu i obrazovanju

, Published in BiH

Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem predstavila je svoj rad u 100 dana mandata u kojem je održano 15 sjednica i doneseno 350 akata, piše bh. novinska agencija Patria.

Konaković je tokom izlaganja kazao kako je stanje u KS zadovoljavajuće kada je riječ o političkoj klimi, a najavio je reforme u zdravstvu i obrazovanju gdje se troši pola novca kojim upravlja Kantona Sarajevo.

- To su dvije tačke u kojima primarno krećemo u reforme. Posebno značajan će biti proces integracije Univerziteta u Sarajevu. Cilj nam je da se finansira Zakon o studentskom standardu i druge aktivnosti, poboljšamo uslove rada profesora na Univerzitetu.

Konaković je u kratkim crtama predstavio rad svih ministarstava u Vladi KS te je kazao da će svoditi računa o stambenom zbrinjavanju boračke populacije i stalnim potrebama da se vodi računa o njima.

Kada je u pitanju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, urađen je Prednacrt zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata.

Uspostavjena je nova metodologija rada u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvu komunalne privrede, jer se smatra da je to jedan od najvećih problema KS.

U ovom periodu uposleno je 150 ljudi u MUP, 23 nova uposlenika u Tužilaštvu KS. Dobar nivo komunikacije sa nevladinim sektorom, dobar odnos sa sindikatima.

Kada je u pitanju Ministarstvo komunalne privrede neminovno je da se ekonomska cijena za usluge grijanja „Toplane-Sarajevo“ uskladi sa tržištem.

Već 8 godina potpuno neekonomski posluju i ugrozili su cijelo tržište KS.

Za Ministarstvo finansija najznačajniji zadatak bio je rebalans Budžeta KS. Ono što je bitno jeste da je formirana Komisija za izradu teksta Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.

Kada je riječ o Ministarstvu zdravstva započete su aktivnosti koje vode ka tome da se formira registar prostora, ljudi i opreme kojim raspolaže KS.

To je prvi i veliki korak za ozbiljnu reformu zdravstva koja vodi ka integraciji javnih ustanova, smanjenju administrativnih troškova, kontroli rashoda.

Konaković je kazao da je od posebnog značaja za KS Nacrt „B faze“ izmjena i dopuna Prostornog plana KS za koje smatramo da je njegovim nedovršenjem do sada napravljena višemilionska šteta.

Kada je u pitanju Ministarstvo kulture i sporta važno je spomenuti Zakon o samostalnim umjetnicima za koji se smatra da je mnogo transparentniji i efikasniji za ono što KS treba. Najavljen je isti takav zakon u sferi zaštite vrhunskih, bivših sportista. Pored toga urađen je i Zakon o zaštiti kulturne baštine.

Po pitanju saobraćaja, a kada se govori o aktivnostima nabavke vozila, GRAS je blizu kapaciteta koji zadovoljava potrebe da bi uspostavio sve linije gradskog saobraćaja.

Što se tiče Ministarstvo privrede reformski je značajan dokument Prijedlog zakona o poticaju razvoja male privrede.

Rate this item
(0 votes)