Četiri stoljeća učenosti - 390 godina Behram-begove medrese Istaknuto

20 Okt 2016

U ovim oktobarskim danima Behram-begova medresa u Tuzli obilježava 390. godina od svog prvog pominjanja u historijskim relevantnim pisanim dokumentima. Danas je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli otvorena izložba dokumenata, slika, fotografija, i likovnih radova učenika medrese. U toku je Okrugli sto "390 godina Behram-begove medrese".

Behram-begova medresa se prvi puta spominje u historijskim dokumentima 1626. godine. Od tada do danas proteklo je 390 godina. U tom vremenu Behram-begova medresa je kontinuirano, stoljećima radila sve do Drugog svjetskog rata kada je na nekoliko mjeseci prekinut njen rad da bi potpuno prestala sa radom 15. januara 1949. godine.

Uredbama tadašnjih vlasti Behram-begova medresa je, zajedno sa svim drugim okružnim i regionalnim medresama u Bosni i Hercegovini, zatvorena. Taj period mirovanja rada trajao je 44 godine. U tom vremenu gotovo svi pisani i materijalni tragovi o njoj su nestali, a čak je i zgrada, u kojoj je radila do 1949. godine, srušena 1974. godine. Ostao je samo ulazni portal, odnosno kapija Behram-begove medrese koji je danas jedan od simbola grada Tuzle.

Behram-begova medresa je ponovo počela sa radom 6. oktobra 1993. godine.

Danas Behram-begova medresa ima 518 učenika i učenica raspoređenih u 16 odjeljenja. Zauzima zapaženu poziciju u sistemu obrazovanja grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i naše domovine Bosne i Hercegovine. Jedna je od šest medresa u okvir Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Proglašena je ustanovom od javnog interesa i ravnorpravno učestvuje u svim programima i projektima sa drugim školama.

U nastavnim planovima i programima izučavaju se vjerski predmeti, predmeti društvenog, jezičkog, prirodno-matematičkog i multidisciplinarnog područja.

U medresi se posebna pažnja posvećuje odgojnom radu sa učenicima.

U 11 segmenata rada, medresa je u posljednjih šest godina najbolja od 33 srednje škole i osam gimnazija u Tuzlanskom kantonu.

Radio BIR

 

 

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo