Logo
Print this page

Svjetovi Kur’ana: Arhitektura duše s Aidom Tule (AUDIO EMISIJA)

, Published in Islamske teme Featured

Fenomenom duše bavili su se veliki alimi i napisali tomove knjiga. Kur' an nam govori da je naše znanje o duši ograničeno jer duša pripada svijetu gajba, ona je nadosjetilna supstanca koja, jednostavno, izmiče ljudskom razumu. 

U Kur' anu se navodi da je Uzvišeni Allah udahnuo u Ademovo tijelo Svoga Ruha, tako je Adem postao živ, „ i kad ga potpuno oblikujem, i udahnem mu Svog duha, padnite pred njim ničice", (XV:29). Božije „udahnuće Svoga duha" u čovjeka očevidna je metafora za Njegovo obdarivanje čovjeka životom i svješću, tj. dušom, naveo je Asad u svom tumačenju navedenog ajeta.

Dušu su islamski učenjaci različito definirali. Tako Gazali navodi da je to istančano tijelo koje je kadro da saznaje i spoznaje a koje je u čovjeku. To je zaista izvanredna Božija tvorevina čiju suštinu ne može razumjeti većina umova.

Fenomenom duše na interesantan način, kombinujući psihologiju i Kur’an, se bavila i Aida Tule, dipl. psiholog u knjizi Arhitektura duše. 

Prvi dio razgovora možete slušati u ovosedmičnom izdanju emisije Svjetovi Kur’ana:

 Emisiju uređuje Emira Musa.

Rate this item
(1 Vote)
Twitter Facebook YouTube

implemented by Ark@WEB