Svjetovi Kur’ana: Poslanik a.s. u Kur’anu sa dr. Zuhdijom Hasanovićem (AUDIO EMISIJA) Istaknuto

20 Nov 2018

Ako osoba poznaje dobro njegov poslanički život, može pronaći indicije o tome u Kur'anu. Ali život posljednjeg Božijeg Poslanika nije moguće rekonstruirati iz kur'anskog teksta. Od ličnosti iz njegovog okruženja samo su dvoje poimenice spomenuti u Kur'anu: Ebu Leheb i Zejd ibn Haris. Od historijskih islamskih toposa samo Mekka, Jesrib, Arefat, Bedr, el - Hidžr i Hunejn. 

Četrdeset i sedma sura u Kur’anu je nazvana "Muhammed". Međutim, njegovo ime se pojavljuje samo četiri puta u cjelokupnom Kur'anu. Dakako, u Kur'anu Allah se često direktno obraća njemu, često sa naredbom "Reci", nazivajući ga Svojim poslanikom i opominjačem.

Najvažnije jeste da Kur'an jasnim ističe da je Muhammed: 

- Samo ljudsko biće koje jede i pije i "odlazi na trgovište"
- Nije pjesnik, niti proricatelj
- Posljednji poslanik
- Bez izravne moći da čini čuda
- Samo zadužen da dostavi, ne da nametne, Božiju poruku

Uzvišeni Allah u Kur'anu na nekoliko mjesta potvrđuje visok stupanj Poslanikovog, s.a.v.s., morala, a kao takav on je savršen uzor vjernicima. Tako Uzvišeni Allah, dž.š., u suri El-Ahzab kaže: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“

Kako ističu komentatori Kur'ana, ovaj ajet je prostrana i veoma podesna platforma za ugledanje u Allahovog Poslanika, s.a.v.s„ u pogledu onog što je rekao, radio i kako je u različitim prilikama postupao. Moral Božijeg Poslanika, s.a.v.s., je moral na koji se muslimani trebaju ugledati, jer to je nabolji i najsavršeniji moral.

U prilog dokazivanja savršenosti njegovog morala dovoljno je navesti riječi Uzvišenog Allaha: „Jer ti si, zaista, najljepše čudi.“
U emsiji Svjetovi Kur’ana o Poslaniku u Kur’anu govorio nam je dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu dr. Zuhdija Hasanović.

Emisiju uređuje i vodi Emira Musa

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo