ŠtaAko&Kako: Šta je MAP - Akcijski plan za članstvo u NATO-u? (AUDIO) Istaknuto

12 Dec 2018

Bosna i Hercegovina dobila je poziv NATO-a za aktivaciju MAP-a, Akcijskog plana za članstvo u Savezu. Šta to znači za našu domovinu i šta je, ustvari, MAP, saznajemo u rubrici Šta ako i kako.

Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku o zapadnom Balkanu donijeli su odluku da Bosni i Hercegovini uputi poziv za aktivaciju MAP-a, Akcijskog plana za članstvo u Savezu.

Proces integracije u NATO pojasnio je bivši ministar odbrane a danas profesor na Fakultetu političkih nauka i Američkom univerzitetu, Selmo Cikotić:

U razgovoru o aktivaciji MAP-a i pridruživanju NATO savezu gospodin Cikotić je dalje je podsjetio da je Dejtonski mirovni sporazum zaključen ostavljajući OHR i komandanta mirovnih snaga u BiH kao vrhovne tumače Opšteg okvirnog sporazuma za mir i vojnih aspekata mirovnog sporazuma.

Na kraju je profesor Selmo Cikotić upozorio da individualni istupi trenutnog predsjedavajućeg predsjedništva BiH reduciraju subjektivitet i (su)vlasništvo srpskog naroda nad BiH. Bošnjaci se ne trebaju smatrati jedino odgovornim za sudbinu svoje domovine. Isto tako se ni Srbi, niti Hrvati i ostali ne trebaju odricati svoga prava ali ni obaveze za budućnost i sudbinu države, upozorio je Cikotić izražavajući nadu da će mudrost i dogovor prevladati kao zajednički interes.

Rubriku Šta ako i kako uređuje Sedin Salić.

 

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo