Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Verifikovani mandati članova Sabora Islamske zajednice

, Published in BiH Featured

Glavna izborna komisija Islamske zajednice u BiH održala je jučer u Sarajevu sjednicu na kojoj su prema važećim Izbornim pravilima verifikovani mandati članova Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i članova izvršnih odbora medžlisa. MINA donosi spisak verifikovanih mandata sabornika sa područja Bosne i Hercegovine prema izbornim okruzima.

Banja Luka:

1. Muris Abdurahmanović

2. Smail Đuzel

3. Besim Šeper

4. Elvir Mehinagić

5. Mirsad Hamedović

6. Omer Veladžić

7. Miralem Avdić

Bihać:

1. Hfz. Mehmed-ef. Kudić

2. Mensur-ef. Ćehić

3. Alma Šahinović

4. Sulejman Alagić

5. Ilijas Harčević

6. Sakib Džaferović

7. Osman Hasanbegović

Goražde:

1. Edin Karaman

2. Mustafa Bećirević

3. Edib-ef. Efendić

4. Emina Šarić-Krajišnik

5. Hfz. Ahmedin-ef. Bećirspahić

6. Kenan Kanlić

7. Emir Oković

Mostar:

1. Damir Sadović

2. Ćamil Tabaković

3. Džemail Ćibo

4. Ramiz Zahirović

5. Dževad-ef. Hadžić

6. Sadet-ef. Bilalić

7. Tarik Mujanović

Sarajevo:

1. Hfz. Sadrudin-ef. Išerić

2. Belma Bešlić

3. Senad Ćeman

4. Medina Mulalić-Mehmedović

5. Fuad Ohranović

6. Esad Tanović

7. Edhem Bičakčić

8. Nedim Matoruga

9. Azem Mulalić

10. Mirsad Mujić

11. Ermin Zahirović

12. Hilmo Neimarlija

13. Adis Hrvat

Travnik:

1. Fatima Ćurić

2. Saudin Lendo

3. Vildan Hajić

4. Elvedin Hamzakadić

5. Zehrudin-ef. Hadžić

6. Abdulaziz Rizvić

7. Suad Jašarević

Tuzla:

1. Amir Karić

2. Safet Softić

3. Enisa Okanović

4. Mensur Husić

5. Enver Zerem

6. Hazim Bašić

7. Nurdin Peštalić

8. Fahrudin-ef. Mujanović

9. Nevres Fatić

10. Mirza Saračević

Zenica:

1. Jakub-ef. Salkica

2. Suvad Isaković

3. Mustafa Čaušević

4. Nagib Mujkić

5. Emir Drnda-Čičeklić

6. Fuad-ef. Omerbašić

7. Dževad Hopić

(islamskazajednica.ba)

Rate this item
(2 votes)