Osigurano 30.000 KM za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih

18 Jan 2019

Općina Centar Sarajevo osigurala je 30.000 KM za pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja, nekon što je Općinsko vijeće usvojio izmijenjenu Odluku o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju.

Odluka je izmijenjena s ciljem da što veći broj mladih dobije ovaj vid pomoći te je sada precizirano da to pravo mogu ostvariti osobe do 38 godina života (ranije je to bilo do 35 godina) s prebivalištem na području općine bez obzira na kontinuitet prebivališta (ranije je uvjet bio pet godina).

Također, povećan je iznos koji se odobrava s 2.000 KM na iznos do 5.000 kM, a propisano je da se osim refundiranja troškova poreza na promet nekretnina prilikom kupovine stana omogućava i refundiranje troškova plaćenog PDV.

Kako je to bila praksa i prošlih godina Općina Centar će i ove godine raspisati javni poziv mladima da podnesu zahtjev za ovu vrstu pomoći koji će biti otvoren sve dok se ne utroše planirana budžetska sredstva za tu namjenu, saopćeno je iz Općine Centar.

Od 2017. godine u Općini Centar je na snazi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina, a na osnovu nje 30 mladih dobilo je finansijsku podršku za rješavanje stambenog pitanja.

(FENA)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo