Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

Završena sjednica Vlade FBiH

, Objavljeno u BiH

 Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika.

Također je izmijenjena i Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog i ispita općeg znanja za kandidate za državnu službu u FBiH. Cilj je što efikasnije i ekonomičnije provođenje ovih ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog konkursa, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika, kao i kandidata koji se na javni konkurs prijavljuju.

Federalna vlada dala je saglasnost za potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, u ukupnom iznosu od 153.000.000 KM, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Danas je usvojen izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara za 2018. godinu za koje je nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Lani je obavljeno ukupno 200 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem utvrđivanja da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara. Pored usmenih preventivnih upozorenja, izdata su i rješenja o zabranama i upozorenjima o opasnosti zbog nepoduzimanja mjera zaštite, što može dovesti do požara i eksplozija.

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu Živinica, Kladnja i Banovića da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za izgradnju sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom Separacije 1 na području ovih općina, u iznosu do 6.000.000 eura. Prihvaćena je informacija o kreditnom zaduženju, o čemu će konačna odluka biti donesena nakon pregovora sa EBRD-om.

Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja, temeljenog na ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije - digitalizacija sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line). Federalnog ministra pravde Vlada je ovlastila da sa općinskim sudovima u Federaciji BiH, nadležnim za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u FBiH, zaključi pojedinačne sporazume o zajedničkim aktivnostima vezanim za ovaj posao, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA)

ocijeni
(1 glas)