Regionalna konferencija o migracijama i azilu u organizaciji Vijeća Evrope

13 Nov 2019

Konferencija pod nazivom "Regionalna saradnja o migraciji i azilu: Ključni izazovi i dobre prakse" bit će održana sutra u Sarajevu u organizaciji Vijeća Evrope. Na konferenciji će se razgovarati o načinima unapređenja saradnje na nacionalnom i regionalnom nivou vezano za migracije i azil.

U saopćenju iz Vijeća Evrope se navodi da učinkovito upravljanje migracijama zahtijeva saradnju unutrašnjih i vanjskih aktera na domaćem terenu, ali i na regionalnom i međunarodnom nivou.

U tom duhu, Konferencija će okupiti različite sudionike koji se bave ključnim izazovima i dobrim praksama u oblasti migracija i azila. Učešćem osoba iz različitih entiteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji naglašava se razmjena iskustava i obećavajućih praksi i unapređenje unutrašnje i vanjske saradnje.

Mnoge zemlje u Evropi i svijetu i dalje će se suočavati sa brojnim izazovima na tom polju. Da bi se efikasno pozabavili time, međunarodne organizacije su naglasile potrebu za poboljšanom regionalne i prekogranične saradnjom. Saradnja i razmjena informacija mogu se pokazati značajnim u provođenju politika upravljanja migracijama koje podržavaju međunarodne obaveze i ljudska prava, navodi se u saopćenju.

Na konferenciji će se, između ostalog, razgovarati o trenutnoj situaciji i aktuelnim izazovima na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti migracija i azila, istaći primjenjivi međunarodni standardi ljudskih prava o migraciji i azilu, posebno obraćajući pažnju na položaj pojedinaca u ranjivim situacijama, poput djece, analiziranju dobrih praksi za konkretnu saradnju, kako u zemlji tako i na regionalnom planu, kao i razvijanje načina za unapređenje regionalne saradnje na određenim pitanjima.

Konferencija će okupiti ključne domaće stručnjake i kreatore politika iz cijele regije kako bi im se pružila prilika za konstruktivnu razmjenu ideja. Konferencija će takođe izgraditi mostove između različitih nacionalnih aktera i poboljšati neformalnu razmjenu dobrih praksi između migracijskih vlasti, međunarodnih organizacija i civilnog društva.

Učesnici konferenciji bit će predstavnici migracijskih vlasti i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, te predstavnici Sekretarijata Vijeća Evrope i drugih međunarodnih organizacija.

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo