Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Stručni seminar za muallime u Minhenu

, Published in Dijaspora

Modeli otklanjanja poteškoća u realizaciji mektebske nastave. Metodika podučavanja digitalne generacije vjeronaučnim sadržajima. Upoznaj život Poslanika u jednom nastavnom času. Mogućnost motivacije učenika za vjeronaučne sadržaje u informatičko doba. Kako motivirati muallima, učenika te roditelja? Nova saznanja o radu s djecom i roditeljima, radionice za muallime, promocija društvene igre, kako raditi sa djecom i roditeljima-su teme seminara.

U subotu, 13. jula 2019. Godine u Minhenu održan je stručni seminar za muallime pod nazivom “Savremeni pristupi u mektepskoj nastavi ”. Predmetni seminar je bio u organizaciji muallima džemata Hidaje, Nastavničkog vijeća zajedno sa članovima džematskog odbora. Ovo je vrijeme intenzivne digitalizacije koja je zahvatila posebno mlade generacije koje poučavamo i odgajamo i želimo da u tom procesu budemo najuspješniji muallimi – u uvodnom obraćanju istakao je mr.sc Damir-ef. Babajić, koordinator NV džemata Hidaje, istakavši da im je bio cilj da organiziraju stručni seminar za muallime kako bi im pomogao u boljem snalaženju prilikom organizacije i realizacije mektebskog odgojno-obrazovnog rada. On je potom najavio tok današnjeg seminara te predstavio goste izlagače na seminaru.

Potom se obratio glavni imam MIZ-e Bajern Izet-ef. Bibić, koji poručio kako je ponosan na realizaciju ovog projekta, te istakao da odaje priznanje svim muallimima na području MIZ-e Bajern na njihovom trudu i zalaganju na polju mekteba. Ukazavši na važnost ovog i sličnih seminara poručio je muallimima da im stoji na raspolaganju. Poželivši uspješan rad na seminaru Izet-ef. se zahvalio prisutnim predavačima i gostima, te muallimima koji su izdvojili svoje vrijeme kako bi prisustvovali seminaru, a posebno se zahvalio džematu Hidaje koji je organizator seminara, koji, kako on kaže, prednjači u svemu.

U radu seminara učešće su uzeli imami i muallimi džemata Hidaje, te muallimi iz drugih džemata MIZ-e Bayern. Na seminaru su izlagane teme koje su neophodne muallimima za rješavanje problema u radu vjeronaučne nastave, mektepske nastave, teme koje se odnosi na otežavajuće okolnosti u radu muallima, te o modelima otklanjanja poteškoća u realizaciji nastave. Obuhvaćene su i teme: Kako motivirati muallima, učenika te roditelja, kao i promocija društvene igre, kako raditi sa djecom i roditeljima? Predavači su bili eminentni stručnjaci iz oblasti islamske vjeronauke,pedagogije, teologije: Mirela Alešić, Mina Omerović i doc.dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Prva sesija predavanja obuhvatila je tri predavanja. Prvo je Mirela Alešić prezentirala igricu „Put do Kabe“, za koju su u diskusiji kazali da je inovativnog karaktera te da je od izuzetne važnosti za mekteb i mektepsku nastavu. Drugo i treće predavanje održano je na temu: Metodika podučavanja digitalne generacije vjeronaučnim sadržajima, te upoznaj Poslanika a.s. kroz jedan nastavni čas, a održao ih je doc.dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Nakon izlaganja i prezentacije upriličena je diskusija, razgovaralo se o svim uočenim poteškoćama u organizaciji i realizaciji mektebske nastave i razmjenjivali prijedlozi za moguća rješenja. Nakon diskusije uslijedila je pauza za ručak i podne-namaz.

Druga sesija seminara obuhvatila je dva predavanja. Prvo predavanje na temu: Mogućnost motivacije učenika za vjeronaučne sadržaje u informatičko doba, održao je uvaženi doc.dr. Nezir Halilović. Svi učitelji i nastavnici, pedagoški radnici, pa tako i imami i muallimi se suočavaju sa ogromnim poteškoćama u svom radu. Koje su to poteškoće, kako ih savladavati, koje su to metode otklanjanja poteškoća? Šta je to motivacija? Kako motivirati muallima, učenika te roditelja? Nova saznanja o radu s djecom i roditeljima? O tome nam je govorio uvaženi dr. Halilović, te dao preporuke za savladavanje prepreka u radu mekteba.

Koje su to poteškoće, kako ih savladavati, koje su to metode otklanjanja poteškoća u radu sa djecom od 0-5 godina? Kako raditi sa djecom i roditeljima? O ovim temama govorila je Mina Omerović, insan koji je cijeli svoj radni vijek involvirana u rad sa djecom i roditeljima. Nakon radionice upriličena je ponovno diskusija koja je iznjedrila nekoliko zaključaka.
Vi ste muallimi koji su sa svojim pojedinačnim angažmanom u radu seminara, radom u grupama, te interesovanjem, diskusijama, pitanjima i drugim oblicima interesovanja, pokazali da se radi o kolektivu koji ima potencijala i volje da na planu mektebske nastave ulaže konstantan napor kako bi se postigli temeljni ciljevi mektebskog odgojno-obrazovnog rada. Usavršavanje muallima u području metoda poučavanja te u odabranom predmetnom području potrebno je kako bi se u konačnici postigli bolji rezultati učenika.

Zbog toga treba raditi na jačanju i razvijanju novih kompetencija za postizanje kvalitetnih odgojno-obrazovnih rezultata, na unapređivanu u i razvoj u profesije kroz neprestano stručno usavršavanje. Kvalitetan muallim ključ je kvalitetnog a odgojno-obrazovnog sistema, a njegovo je obrazovanje ključna odrednica njegove kvalitete u bilo kojemu Odgojno - obrazovnom sistemu. Stoga je važno da se muallimi stalno usavršavaju-na kraju istakao je mr.sci Damir-ef. Babajić, te pročitao zaključke seminara.
Opći zaključak je da je seminar bio koristan i da treba nastaviti praksu ovih kraćih i efektno organiziranih seminara na nivou džemata i medžlisa. Seminar je, kako što je i sama evaluacija pokazala, zadovoljio očekivanja svih sudionika i ponudio jedan vrlo konstruktivan pristup za konkretno prepoznavanje, definiranje i postepeno prevazilaženje poteškoća koje su u datim okolnostima otklonjive.

Zaključci sa seminara za muallime MIZ-e Bajern mogli bi se sumirati u sljedeće:

1. Opći zaključak je da je seminar bio koristan i da treba nastaviti praksu ovih kraćih i efektno organiziranih seminara na nivou džemata i medžlisa.

2. Strategije i metode poučavanja ponajviše ovise o muallimu/učitelju, a iz njih proizlaze načini učenja kojima uče učenici. Posebnost 21. stoljeća je brzi i nagli rast i razvoj tehnologije, a njezina je primjena sve češće vidljiva u odgojno-obrazovnome procesu.

3. Danas je uspješan i kvalitetan onaj učitelj koji prihvata izazove savremenoga odgoja i obrazovanja.

4. Naglašava se nužnost da se nadiđu postojeći problemi u praksi sadržaja mekteba.

5. Otvara se suštinska potreba uvođenja novih sadržajnih domena u mektebu okupljenih oko konstrukta identiteta polaznika mektepske nastave.

6. Muallim je nosilac reforme u mektebu ali uz pretpostavku razvijanja njegove kapacitiranosti za promjene.

7. Motivacija zajedno sa sposobnosti, oba faktora, su važan faktor na polju mekteba i mektepske nastave, koje su međusobno povezane. Također, uticaj vršnjaka kao i roditeljska podrška su jako važni, ali se ističu postupci, ponašanje i ličnost muallima kao odlučujućeg faktora za razvoj motivacije kod polaznika mektepske nastave.

8. Izlaganja su pokazala, kao i istraživanja na polju motivacije učitelja, da sinteza unutrašnje i vanjske motivacije je jako bitna u motivisanju učenika da uče, a pojmovi slobode, smisla i mogućnosti izbora se pokazuju kao krucijalni za održavanje unutrašnje motivacije, dok dalji nastavak mektepskog školovanja može zavisiti od sposobnosti apsorbovanja slobode u učenju, a koja opet osnažuje unutrašnju motivaciju.

9. Polaznici sa poteškoćama u učenju: za učinkovitu pomoć polaznicima s poteškoćama u učenju vrlo važno da su na svakom stepenu pomoći obavljeni evaluacija učenikovog napretka kao i evaluacija mjera pomoći.

10. Ubuduće bi bilo važno usmjeriti pažnju na muallime i njihovu osposobljenost za prepoznavanje poteškoća i izvođenje odgovarajućih mjera pomoći.

11. Traži se promjena didaktičke paradigme u mektebu u duhu kritičko-konstruktivne teorije odgoja i obrazovanja s ciljem emancipacije polaznika mekteba.

12. Na kraju: Timskim radom do uspjeha, što i jeste moto džemata Hidaje.

Rate this item
(1 Vote)