Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

U Sarajevu prezentiran projekat “Moj poklon je Kur'an“ (VIDEO)

, Published in Društvo Featured

Danas je u Sarajevu Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH u saradnji sa Uredom savjetnika za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turske u Sarajevu i izdavačkim centrom El-Kalem, a povodom mjeseca ramazana organizovala prezentaciju projekta „Moj poklon je Kur'an“, u sklopu kojeg će biti podijeljeno 20.000 mushafa svim džamijama na području Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja i regionalnih islamskih zajednica. Mushafi su štampani uz podršku Diyanet vakufa Republike Turske. Kao početak podjele simbolično je određen datum 31. maj 2019. godine, kada pada i 27. noć ramazana, odnosno Lejletu-l-kadr.

Na konferenciji za medije organizovanoj ovim povodom u haremu Careve džamije, o projektu su govorili: Enes-ef. Ljevaković, muftija sarajevski, Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hasan Atli, savjetnik za vjerska pitanja pri Ambasadi Republike Turske u BiH i Mesud Smajić, direktor izdavačkog centra IZ u BiH El-Kalem.

Direktor Samjlović je istakao kako su u cilju jačanja međusobnih veza zasnovanih na zajedničkim historijskim, kulturnim i vjerskim iskustvima Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Predsjedništvo vjerskih poslova Republike Turske – Diyanet protokolom definirali područja saradnje koja obuhvataju različite djelatnosti iz svoga djelokruga nadležnosti uređena važećim propisima u državama u kojima su registrirane i djeluju potpisnice Dokumenta, te da je realizacija projekta “Moj poklon je Kur'an“ samo jedan od oblika te saradnje.

On se u ime Islamske zajednice zahvalio narodu Republike Turske koji je, kako je reako, uvijek pružao podršku muslimanima na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Diyaneta i drugih državnih institucija.

U svome obraćanju medijima gospodin Hasan ef. Atli je rekao: „U cilju širenja univerzalnih poruka Kur'ana svim muslimanima širom svijeta, Predsjedništvo vjerskih poslova-Diyanet Turske i Diyanet vakuf Turske 2015. godine započeo je projekat pod nazivom “Moj poklon je Kur'an““.

„U okviru spomenutog projekta “Moj poklon je Kur'an“, Ured savjetnika za vjerske poslove Ambasade Turske u Sarajevu u saradnji sa Rijasetom, 2017. godine odštampao je i u saradnji sa vjerskim zajednicama i turskim ambasadama podijelio 50.000 Kur'ana sa prijevodom na bosanski jezik a 2019. godine 20.000 Kur'ana sa prijevodom na bosanski jezik.

Kur'ani su podijeljeni Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i Bošnjacima koji žive u zemljama Balkana a zadnji dio od 20.000 Kur'ana sa prijevodom na bosanski jezik su poklonjeni džamijama u Bosni i Hercegovini i bosanskim džamijama na Balkanu“- istakao je Hasan efendija.

Na kraju je muftija sarajevski. Enes-ef. Ljevaković govorio o značaju Kur'ana kao posljednje Božije objave i posebnom odnosu kojeg muslimani imaju prema njemu u mjesecu ramazanu, istakavši kako „za muslimane, Kur'an Časni predstavlja tekst upute, izvor i samu bit poruke koju je Svevišnji Stvoritelj obznanio i poslao cijelom čovječanstvu. On je osnovni izvor cjelokupnog učenja islama.

To je posljednja u nizu velikih objava koje su bile objavljivane ljudima. Kur'an obznanjuje, otkriva i vodi; on je svjetlo na putu potrage za smislom i ciljem života. Kur'an podsjeća na ranije objave i poslanice, Nuhovu i Ibrahimovu, Musaovu i Isaovu a.s. Kao što i prethodne objave, Kur'an nas opominje i podsjeća da život ima svoj smisao i svoje značenje i da su prirodni i društveni fenomeni, činjenice i događaji Božiji znakovi“.

Pripremu za štampu i distribuciju mushafa uradio je Izdavački centar 'El-Kalem'. Projektom je planirana podjela 20.000 mushafa za sve džamije na području Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja (Hrvatska, Srbija i Slovenija) uključujući Islamsku zajednica u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu. Troškove štampanja je finansirao Diyanet-vakuf Republike Turske.

 

Rate this item
(2 votes)