Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

Dž. Latić: Homoseksualizam je veliki grijeh

, Objavljeno u Društvo Istaknuto

Allah sve stvara u paru, to je Njegova volja i nije tačno da Bog stvara homoseksualce i da mi koji odbijamo taj grijeh vršimo nasilje, a da su oni nedužni, izjavio je profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Džemaludin Latić, gostujući u programu Radija „Bir“, gdje je govorio o stavu islama o homoseksualizmu.

„Svi tefsiri koje sam ovih dana pregledao, a u kontekstu kur'anskih ajeta u kojima se spominje Lut, a.s., i njegov narod koji je kažnjen zbog homoseksualizma, govore o tome da je riječ o psihičkom oboljenju koje se širi kao zaraza, kao što se šire i neka fizička oboljenja. Dakle, homoseksualizam nastaje u onim sredinama u kojima se on promovira“, kazao je profesor Latić.

Podsjetio je da smo ovih dana čitali razna istraživanja koja stižu iz Engleske i Amerike koja pokazuju da ne postoji „gay gen“, nego da društvo i okoliš stvaraju ovu devijaciju i da dolazi do mutacije u genu.

„Za nas muslimane, Objava je uvijek iznad svakog naučnog mišljenja i istraživanja. Mi vjerujemo u  Kur'an kao istinu od Allaha. Allah je istina, Objava je istina, Muhamed, a.s., i njegovo poslanstvo je istina. Želim podsjetiti na ajet koji se često uči, a nalazi se u suri Ja'sin, u kome Allah kaže: 'Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara par: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!'“, kazao je profesor Latić. 

Naglasio je kako Kur'an nije „štivo za zabavu“, nego da je Kur'an opomena mudra, u kojoj se „u pet, šest sura govori o ovome grijehu i o kazni koja je zadesila i koja će neminovno, kažu mufesiri, zadesiti svakoga, svaki narod koji u to uđe“.

„Kaže šejh Muhamed Gazali, savremenik naš, ti koji se odaju šejtanu i odaju se prelaženju granica u svakom zlu, koji napadnu Allahov sistem, Allaha kao Stvoritelja, koji napadnu porodicu, ženu, njenu ličnost i tako dalje, oni prvo traže da se verificiraju u društvu, pa traže da uđu u zakon i da ih zakon zaštiti i postaju sve brojniji i brojniji, a kada postanu brojniji vjernicima pripisuju agresivnost i opužuju ih. Ovdje je bitno spomenuti da kazna nije došla samo za one koji su činili taj grijeh u Lutovom, a.s., narodu, već i one koji su ga podržavali. Lutova, a.s., žena, kaže se na primjer kod Ibn Kesira, došaptavala je homoseksulacima ko dolazi Lutu, a.s., i bila je emocionalno uz njih. Jedan kamen je i nju pogodio i ona je ubijena tim kamenom, Božijom kaznom. Dakle, ovdje je riječ i onima koji čine tu fahišu i koji je podržavaju, i zato bih želio da svaki musliman, da svaki vjernik čuje ovu Božiju poruku“, kazao je profesor Latić.

Homoseksualizam se u islamu smatra velikim grijehom, i, podsjeća profesor Latić na hadis Božijeg Poslanika a.s., čovjek koji čini neki haram prestaje biti vjernik sve dok čini to djelo.

„U našem vjerovanju, smatrati nešto halalom što je Allah učinio haramom i obrnuto vodi gubljenju imana. To je opasno i to je nedopustivo. Naša vjera ima svojstvo da obuhvata svako pitanje i svaku društvenu pojavu. Nekad ljudi čitaju Kur'an misle da je to nekad bilo, a to se dešava ovoga časa i dešavat će se u budućnosti. Kur'an je živa riječ, ona je opomena, ona važi svakoga časa“, naglasio je profesor Latić.

Pozvao je vjernike da se vrate svetim knjigama i vjerovjesničkom naslijeđu, da shvate ozbiljnost situacije, da prigrle Kur'an, da ga istražuju i da ga žive.

„Najbolji putokaz kako živjeti Kur'an je sunnet Muhammeda, a.s. To je način kako odgojiti svoje naraštaje, da uspostavimo moralno društvo u Bosni, te da izbjegnemo ovaj grijeh kao društvenu pojavu i Allahovu kaznu. Naš je propis da ne miješamo spolove, da se ne činimo sličnim ni jednom drugom narodu. Mi imamo svoje propise u oblačenju, ishrani, piću, stanovanju, higijeni. Sve to onemogućuje pojavu devijacija i obrnuto. Ako mi ostavimo sunnet, ako dopustimo da se dječaci oblače kao djevojčice i djevojčice kao dječaci, ukoliko žene budu nastavile da razgolićuju svoja tijela, ako ljudi od žene učine barbiku i ucijene je da ona bude jedno nezaštićeno biće, kao što je to učinila savremena civilizacija Zapada, ukoliko čitavu Objavu iskučimo iz našeg života, imat ćete ovaj rezultat“, kazao je Latić

Prema njegovoj ocjeni, ovo što se događa nije rezultat kršćanske civilizacije, nego je rezultat „jedne civilizacije koja traje 200 godina, koja je razum proglasila vrhovnim arbitrom i koja je svaki doticaj Objave s društvom, a kamoli s politikom, elminirala“.

„Sad imate ovaj rezultat. Nema načina da zapadno društvo spriječi ove devijacije i ostala zla. Jedini im je način da prestanu da ubijaju vjerovjesničko naslijeđe“, kazao je Latić, između ostalog, u intervjuu Radiju „Bir“, podsjećajući da je i stav i ostalih monoteističkih zajednica nedvosmislen i da homoseksualizam tretiraju velikim grijehom i da za takav grijeh slijedi Božija kazna.

Također, u kontesktu najavljenih događaja koji promoviraju homoseksualizam, profesor Latić pozvao je vjernike na aktivan sabur, da se sudrže od nasilja i da dostojanstveno iskažu svoje negodovanje na ovu provokaciju.

Cijeli intervju dostupan je na Facebook stranici Radija „BiR“ na sljedećem linku https://www.facebook.com/www.bir.ba/videos/352098599006308/?epa=SEARCH_BOX

ocijeni
(0 glasova)