Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Konferencija direktora nacionalnih biblioteka jugoistočne Evrope u Sofiji

, Published in Magazin

Konferencija direktora nacionalnih biblioteka jugoistočne Evrope (SEENL) o temi "Rukopisno-dokumentarno naslijeđe u kolekcijama biblioteka jugoistočne Evrope" održana je od 21. do 23. oktobra u Nacionalnoj biblioteci "Sv. Kiril i Metodij" u Sofiji.

Konferenciji su prisustvovali direktori nacionalnih biblioteka Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Turske.

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke (NUB) BiH Ismet Ovčina na konferenciji je imao izlaganje o temi specijalnih zbirki NUB-a i prisutnima predstavio dio bogatog kulturnog naslijeđa BiH koje čuva NUBBiH, kolekciju rukopisa, knjiga i pojedinačnih listova, kolekciju rijetke knjige, stare, rijetke i osobito vrijedne štampane građe, te kartografsku, grafičku i muzičku zbirku.

Učesnici konferencije, osim diskusija i izlaganja, usvojili su i određene zaključke po pitanju digitalizacije iz navedene oblasti i mogućih zajedničkih apliciranja na međunarodne projekte, čime bi poseban akcenat bio na zajedničkoj promociji inkunabula iz navedenih biblioteka.

Inače, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u svojim kolekcijama čuva četiri inkunabule, štampane u Veneciji i Tubingenu od 1455. do 1500., Tractatus trium quaestionum Wernera de Onsshusena; Compendium theologicae veritatis, Albertus Magnus; Historia Romana (Partes I-II), Appianus i Historiae Romanae decades/Marcus Antonius Sabellicus, saopćeno je iz te institucije.

Rate this item
(1 Vote)