Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Izvod iz Programa kandidata za reisu-l-ulemu Muamer ef. Zukorlića u mandatu 2019-2026. g./1441-1448. h.

, Published in Izbori za reisu-l-ulemu 2019 Featured

Kandidat za reisu-l-ulemu prof. dr. Muamer Zukorlić na zasjedanju Sabora IZ u BIH, 21.09.2019. je predstavio svoja programska načela, koja donosimo u nastavku teksta.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom i Samilosnom. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

PROGRAMSKA NAČELA

Biti kandidat za izbor na poziciju vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najviša je počast koju može dobiti jedan pripadnik Islamske zajednice.

Svjestan veličine i značaja takve počasti i emaneta, pozitivno sam se izjasnio o prijedlozima koji su došli sa više strana iz struktura Islamske zajednice prema kojima bi trebalo da budem jedan od kandidata za reisu-l-ulemu, smatrajući da sa etičkog i duhovnog aspekta nemam pravo odbiti takvu mogućnost. S obzirom na kratkoću vremena do predstojeće sjednice Sabora Islamske zajednice na kojoj će se zvanično verificirati kandidati za izbor reisu-l-uleme, dostavljam inicijalni tekst programskih načela koji bi nakon ozvaničenja kandidature dobio svoju finalnu verziju. U cilju potvrde ostvarenih dostignuća i unapređenja kvaliteta Islamske zajednice, ideje ovog teksta označavam kao program kontinuiteta i noviteta.

I

Sloboda i autonomnost temeljne su vrijednosti Islamske zajednice bazirane na Kur’anu i Sunnetu kojima se osigurava pogodan ambijent za normalan razvoj pozitivnog individualiteta svakog pripadnika Zajednice. Zato je od izuzetne važnosti dovršiti proces pune sistemske autonomnosti Islamske zajednice, što je već proklamovano općim pravnim aktima države i zajednice. U tom cilju neophodno je ostvariti punu diferencijaciju Zajednice od neposrednog i posrednog utjecaja svih političkih organizacija, a posebno vladajućih stranaka.

Po važnim društvenim pitanjima Islamska zajednica kroz svoje predstavničke i upravne organe može zauzimati stavove i iste predstaviti javnosti, ali se vjerski autoriteti i imami ne smiju miješati u međustranačke političke borbe, niti se izjašnjavati o političkim strankama. Posebno džamije i druge vjerske objekte treba zaštititi od stranačko-političke aktivnosti.

II

Jedinstvo dina i ummeta predstavlja ključnu vertikalu okupljanja volje i energije pripadnika Islamske zajednice. Zato je očuvanje punog idejnog i sistemskog jedinstva Islamske zajednice pod vodstvom reisu-l-uleme od nezamjenjivog značaja za ostvarenje ciljeva same Zajednice. Destruktivne pojave paravjerskih tvorevina i paradžemata nipošto se ne smiju podcijeniti, niti im se smije ostaviti i minimum prostora za njihovo štetno djelovanje. Reisu-l-ulema mora biti stožerni faktor okupljanja svih snaga u Zajednici protiv raznih pokušaja ugrožavanja idejnog i sistemskog jedinstva Islamske zajednice. U tom cilju neophodno je proklamovati i primijeniti nulti stepen tolerancije prema kolaboraciji sa takvim strukturama.

Kroz predstavničke organe Islamske zajednice neophodno je uspostaviti vezu sa bošnjačkim džematima sa Kosova i iz Makedonije.

Od posebnog značaja za punu integraciju Islamske zajednice neophodno je intenzivirati svekoliku pomoć ugroženim džematima.

Izabrati reisu-l-ulemu sa područja Islamske zajednice izvan Bosne i Hercegovine bilo bi od značaja za dalji proces pune integracije Islamske zajednice u domovinskim zemljama i dijaspori.

III

Od posebne važnosti je očuvanje evropskog, balkanskog i muslimanskog identiteta. Pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini su autohtoni balkanski i evropski muslimani sa bogatom kulturnom tradicijom. Opsežnim i kvalitetnim aktivnostima na polju unapređenja svijesti o sebi neophodno je eliminisati prostor za tendenciozna djelovanja koja sa raznih strana pokušavaju unositi konfuziju o identitetskoj orijentaciji naših muslimana. Ostavljanje utiska da smo mi ostaci turskih ih arapskih muslimanskih zajednica moglo bi biti štetno, a možda i kobno za našu budućnost u evropskom okruženju.

Na temelju ovog potrebno je sačiniti kvalitetne programe za borbu protiv narastajuće islamofobije na lokalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Od iznimne važnosti je razvijanje i unapređenje dijaloga sa drugim vjerskim zajednicama.

IV

Pripadnost islamskom ummetu vri- jednost je i realnost koju ćemo aktivno baštiniti. Mi jesmo pripadnici islamskog ummeta po vjerskom utemeljenju i našoj slobodnoj volji, kao i po neskrivenoj emociji koja je primjetna kod pripadnika Zajednice. Pored vjerske i emocionalne dimenzije našu pripadnost ummetu potrebno je razvijati kroz unapređenje ravnopravnih partnerskih odnosa sa drugim muslimanskim zajednicama. Izuzetno je važno putem odgoja mladih generacija uspostaviti ravnotežu odgovornosti sa prioritetom na sopstvene emanete u odnosu na daleka i veoma teška otvorena muslimanska pitanja.

V

Vakuf je nezamjenjiva materijalna vrijednost nastala kao plod visoke duhovne svijesti dobrotvora sa ciljem osiguranja opstanka, rada i razvoja vjerskih prosvjetnih, kulturnih i humanitarnih aktivnosti. Neophodno je ubrzati vraćanje oduzete vakufske imovine kako bi postojeći vakufski potencijal mogao punim kapacitetom služiti svrsi zacrtanoj u vakufnamama vakifa. Potrebno je nastaviti sa programima investicionog oživljavanja vakufske imovine čime bi se obezbijedili neophodni prihodi organa i ustanova Islamske zajednice, što je nužna pretpostavka za postizanje potrebnog ambijenta pune slobode i dostojanstva Islamske zajednice.

VI

Mearif (obrazovanje) primarni je dio misije Islamske zajednice koji se ostvaruje kroz postojeći sistem od mekteba preko medresa do fakulteta. Polazeći od dosadašnjeg iskustva na islamskim fakultetima u Islamskoj zajednici, potrebno je pristupiti osnivanju islamskog univerziteta putem koga bi se osigurala mogućnost podizanja potrebnih kadrova za misiju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i Evropi. Naša Islamska zajednica morala bi ponijeti odgovornost za školovanje visokoobrazovanih kadrova, a posebno imama za područje Evrope i Sjeverne Amerike. Uz čuvanje tradicionalnosti naših medresa potrebno je nastaviti njihovo kurikulumsko, metodičko i tehničko-tehnološko unapređenje i opremanje. Već uspješne projekte islamskih dječjih vrtića treba podržati i učiniti dostupnim svim dijelovima Islamske zajednice.

VII

Ulema je svijetla vertikala od čijeg kvaliteta i utjecaja ovisi zdravost cijele Zajednice. Posljednih godina primjećuje se određena redukcija u afirmaciji i uvažavanju uleme u našoj Zajednici. Zato je od posebne važnosti vratiti autoritet imama, glavnih imama i muftija u džematima, medžlisima i muftilucima. Reafirmacija uleme u Zajednici ne bi smjela dovesti do svojevrsne klerikalizacije jer smo mi Zajednica jedinstva i skladnog djelovanja između džemata i uleme. Božiji poslanici su uzori, a ulema su njihovi nasljednici i predvodnici džemata. Neophodno je poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite dostojanstva penzionisanih imama, posebno kroz dodatno finansiranje njihovih primanja.

VIII

Uređena administracija je od posebne važnosti za uspješan rad organa, službi i ustanova Islamske zajednice koju treba da čine kompetentni i obučeni kadrovi u broju adekvatnom potrebama. Posljednih godina je došlo do prekomjernog uvećanja broja pripadnika administracije u centralnim organima i službama, čime je dodatno opterećen budžet Islamske zajednice, što je neophodno zaustaviti i primjereno reducirati. Osim toga, potrebno je ujednačiti plaće administrativnih uposlenika i imama.

IX

Bošnjačka dijaspora u Turskoj, Zapadnoj Evropi, Sjevernoj Americi i Australiji jedan je od najvrjednijih potencijala za budući razvoj Islamske zajednice, prije svega u ljudskom resursu, ah i privredno-ekonomskim a mogućnostima. Važno je dati punu podršku bošnjačkoj dijaspori u organiziranju i djelovanju kako bi njeni pripadnici mogli i odgovoriti na sve veće izazove i na polju očuvanja sopstvenih vrijednosti i identiteta na putu nužnih integracija pod permanentnom opasnosti od asimilacije nalazeći mjeru između jake veze sa domovinom i efikasnog djelovanja u zemljama u kojima žive. U cilju pune podrške razvoju organizacije Islamske zajednice u dijaspori i jačanja veze sa maticom, potreban je efikasan ured na čelu sa muftijom za dijasporu.

X

Unapređenje svijesti o porodici i zdravom braku, posebno kod mladih, jedna je od strateških odrednica ozbiljnog razvoja Islamske zajednice. Potrebno je hitno pristupiti izdradi kvalitetnih i operativno izvodljivih programa u cilju zaštite porodice od učestalih i agresivnih nasrtaja na porodične vrijednosti od strane nosioca etičkih i duhovnih devijacija.

XII

Mladi su budućnost i snaga Islamske zajednice, što nas obavezuje da im omogućimo dostojanstveno odrastanje uz kvalitetno obrazovanje u zdravom ambijentu osjećaja dobrih prilika da pokažu svoje talente i ostvare svoje zdrave ambicije u duhu pune slobode misli izražavanja i djelovanja, poštujući duhovna i etička načela naše vjere i tradicije.

Biografija Muamer ef. Zukorlića

Muamer Zukorlić je rođen je 15. 02. 1970. god. u selu Orlje, općina Tutin. Osnovnu školu završio je u selu Ribariće, općina Tutin, a Medresu “Gazi-Husrev-beg” u Sarajevu. Islamski fakultet, odsjek šerijatsko pravo, upisuje u Konstantini u Alžiru, kojeg završava u ljeto 1993. god. Magistrirao je u Libanu, a doktorirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Za prvog predsjednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka biran je oktobra 1993. godine njegovim osnivanjem, da bi na pomenutu funkciju bio ponovo izabran 1998. i 2003. godine. Na Objediniteljskom Saboru Islamske zajednice u Srbiji 27. marta 2007. god. izabran je za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i glavnog muftiju, da bi u julu 2008. god. na izborima u Islamskoj zajednici bio ponovo izabran za njenog poglavara, istovremeno obavljajući funkciju muftije sandžačkog. Nije se kandidovao na izborima za predsjednika Mešihata januara 2014. godine kako bi se aktivnije posvetio Muftijstvu sandžačkom i nacionalnim bošnjačkim institucijama. U martu 2016. podnio je ostavku na funkciju muftije sandžačkog da bi se aktivno posvetio politici i borbi za vjerska i nacionalna prava muslimana u Srbiji.

U svom dvadesetogodišnjem uspješnom predvođenju Islamske uspješnom predvođenju Islamske zajednice muftija Zukorlić je zaslužan za osnivanje niza njenih ustanova i udruženja. Osnivač je prvog islamskog glasila u Sandžaku - “Glasa islama”, čiji je bio prvi glavni i odgovorni urednik. Inicijator je osnivanja Izdavačke djelatnosti “El Kelimeh”, najuspješnije izdavačke kuće u Sandžaku i šire, kao i Mekteba za predškolski i školski uzrast „Reuda i Wildan“, po čemu je Islamska zajednica prepoznatljiva u regionu. Osnivač je ženskog odjeljenja Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru i Rožajama, osnivač i prvi dekan Fakulteta za islamske studije, osnivač je i predsjednik Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i njegov prvi rektor. Inicijator je osnivanja Centra za humanitarni rad „Hajrat“, Škole Kur’ana Časnog sa nizom departmana u Sandžaku i dijaspori, Media centra Islamske zajednice, Agencije za sertificiranje halal kvaliteta, Islamskog kulturnog centra „Altun alem“, Vakufske direkcije, Udruženja žena „Merjem“, Muslimanskog omladinskog kluba i Bošnjačke kulturne zajednice.

Generalni sekretar je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i predsjednik Skupštine Svjetskog bošnjačkog kongresa. Inicijator je osnivanja Bošnjačke nacionalne fondacije i Sandžačke biznis asocijacije. Član je Svjetske islamske lige RABITA.

Na općim izborima u Srbiji održanim aprila 2016. godine u svojstvu nosioca Liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka „Za pomirenje“ postao je poslanik u republičkom parlamentu. Izabran je za predsjednika skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Predsjednik je Stranke pravde i pomirenja (ranije Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka) od decembra 2017. godine.

Autor je antologijskih djela „Drevna Bosna“ i „Academia“, kao i više desetina naučnih studija. Izlagao je na više desetina međunarodnih konferencija.

Govori arapski jezik i služi se turskim i engleskim jezikom.

Oženjen je i otac je osmoro djece.

Rate this item
(2 votes)