Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

Reisu-l-ulema na kolokviju u Ammanu

Objavljeno u Društvo

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je u periodu od 9. do 10. maja tekuće godine učestvovao u radu petog kolokvija u glavnom gradu Hašemitske Kraljevine Jordan Ammanu. Reisu-l-ulema je bio uvodničar na skupu kojeg je pod pokroviteljstvom NJ. V. princa Hasana bin Talala organizovao Kraljevski institut za međureligijske studije iz Ammana u saradnji sa Papinskim savjetom za međureligijski dijalog iz Vatikana.

Više...

Reisu-l-ulema u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama

Objavljeno u BiH

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u pratnji direktora Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BIH Razima Čolića boravi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Predviđeno je da se Reisu-l-ulema sastane sa većim brojem zvaničnika u Washingtonu i predstavnika različitih organizacija, te bošnjačke dijaspore i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Više...

Reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović: Roditeljstvo počiva na spremnosti da se voli Božije stvorenje

Objavljeno u BiH

Roditeljstvo počiva na spremnosti da se voli Božije stvorenje i da se u ime njega trpi i podnosi. Pravi roditelj ne očekuje ništa zauzvrat - kazao je danas u Sarajevu reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović na konferenciji o porodici "Roditeljstvo – podrška i izazovi".

Konferenciji, koju je organizirala Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH, prisustvovali su muftije, dekani fakulteta i profesori, te između ostalih i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, direktor Uprave za vjerske poslove Nusret Abdibegović te direktor KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo Senad Alić.

Reis Kavazović je ukazao na važnost očuvanja porodice, koja je duhovni temelj života i temelj društva, ali naglasio da je danas porodica u krizi koja je sociološki povezana s činjenicom da je u našoj kulturi, koju smo gradili skoro čitavo stoljeće, odsutan princip duhovnosti, ljubavi i života koji se više ne može podvrći provjeri, usljed propasti vrijednosti na kojima počiva život.

- Ono što je nekada osiguravala široka porodica, a ticalo se duhovne i materijalne pomoći u podizanju djece, nužno je da sada preuzmu društvo i država. Roditelji moraju znati da će imati zakonom propisanu podršku članova društva i da će uvijek moći računati na snagu države – kazao je Kavazović na otvorenju konferencije.

Ministar Osmanović se osvrnuo na razvoj bh. društva i porodice koja je u posljednje tri decenije mnogo više nego li druga tranzicijska društva iskusila radikalne promjene u ekonomskom, društvenom, kulturnom i ideološkom smislu.

On je naveo da je bh. porodica u poređenju sa suvremenom europskom porodicom daleko više izložena brojnim teškoćama i problemima, te da je u postratnom periodu primjetna nekontrolisana urbanizacija, koja za posljedicu ima "migraciju velikog broja stanovnika iz prelijepih bosanskih sela i gradova".

- Bosna i Hercegovina očajno treba program za zdravu porodicu sa našim tradicionalnim vrijednostima i to porodicu koja je ovdje koja ostaje čvrsto vezana za bh. tlo, svoja na svome – kazao je Osmanović i dodao da se mora svakodnevno raditi napoboljšanju životnih uvjeta, ekonomske stabilnosti, sigurnijem pravnom okviru, te stvaranju pravednog, sposobnog i adaptibilnog društva pojedinaca u zdravoj porodici.

Intencija organiziranja konferencije Uprave za vjerske poslove je identificirati probleme današnje porodice koja je u krizi i to ne samo porodica nego i bračni život.

Abdibegović smatra da je u bh. društvu primjetna devastacija vrijednosti koje je baštinio bosanski prostor i bosanski čovjek.

- Danas je neoliberalizam otvorio prostore, ali ipak ekonomska situacija devastira porodicu i njene vrijednosti – kazao je Abdibegović te naveo nekoliko ključnih problema koji su doveli do krize u porodici.

To je, kako je naveo, teška ekonomsko-socijalna situacija u kojoj moraju raditi i muž i žena, nezaposlenost, kasno stupanje u brak, abortusi, mortalitet.

Po riječima direktora KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo Senada Alića, broj korisnika u ovoj ustanovi je u porastu, a terapeutsku pomoć prošle godine je zatražilo 708, dok je u prvom kvartalu ove godine pomoć zatražilo čak 148 korisnika.

- Ako se ovako nastavi taj broj će do kraja godine biti i do 800 korisnika – kazao je Alić, te dodao da kontinuiranim radom i prepoznavanjem potrebe za podrškom porodica može da funkcionira i bude efikasna.

Konferencija "Roditeljstvo – podrška i izazovi" je organizirana pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme IZ u BiH i u saradnji sa KJU "Porodično savjetovalište“.

(FENA)

Više...

Hutba reisu-l-uleme u Gazi Husrev-begovoj džamiji

Objavljeno u Islamske teme

Sarajevo, 02. mart 2018. (MINA) – Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović kazivao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Današnju hutbu prenosimo u cijelosti:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Milostivom, Samilosnom.

On je iznad svega i svakoga.

U Njegovoj veličini i milosti je naše utočište. I naša snaga.

Neka je salavat na poslanika Muhammeda i njegovu čistu porodicu.

On i njegovi ashabi su naš uzor.

Draga braćo i sestre.

Kad god nas ovodunjalučki problemi u velikoj mjeri zaokupe, prisjetimo se da je srž vjere predanost Bogu i istrajnost na Njegovom putu. Tako stoji u Časnome Kur'anu, koji je uputa ljudima (huden lil mutaqin). Vjerujemo da je Allah na početku svega i da Mu se čovjek može u potpunosti predati, u svako doba. Allah daje život i smrt, uspostavlja harmoniju i poredak, i daje mjeru svemu. Kod Njega je neprekinuti krug života, iz kojeg izvire svaka egzistencija. „Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji“! (2:255) Ove riječi u svojim namazima ponavljaju milioni muslimana svaki dan. Božiju milost nalazimo u svemu: u drvetu i kamenu, u svakoj vlati trave, u kapi kiše i vjetru koji budi uspavanu Zemlju. „Ne postoji ni jedna stvar koja ne potječe od Nas, (kaže Allah), a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo vodu da imate što piti. Vi s time ne možete raspolagati. Jedino mi dajemo život i smrt, i samo Mi smo vječni“. (15:21-23)

Poniznost, pokornost i predanost Bogu nipošto ne znače da se čovjek u tome izgubi, da nestane. Suprotno od toga, Allah je htio da naša predanost i ustrajnost na Njegovom putu budu svjesne i slobodne. Samo čovjek koji je slobodno predan Bogu, s prāvom mogućnošću izbora, može biti u istinskoj pokornosti.

Braćo i sestre.

Ako pažljivo čitamo Kur'an, a potom se zagledamo u sebe i svijet oko sebe, razumjet ćemo da se on mijenja i da Bog u svakom trenu stvara nove svjetove.

U univerzumu, čiji smo i sami dio, utisnuta je neprekinuta Božija volja za stvaranjem i promjenom. Upravo ta Božija volja održava univerzum aktivnim. I sam čovjek je podložan toj promjeni.

„Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim – pa koju blagodat Gospodara svoga poričete“. (55: 29-30).

Naši davni učitelji u vjeri kazali su nam da se i īmān, ta duhovna dimenzija čovjeka, poput univerzuma, neprestano dinamizira i mijenja, povećava i smanjuje. Bog je u Adema udahnuo od svoga Duha, kako nam Kur'an kazuje, pa ni ljudska duša nije statična i nepokretna. Dobri ljudi (evlijaullah) obdareni su kerametima i njima su dati posebni darovi; mijenjali su i usavršavali našu ćud i naše spoznajne sposobnosti.

Vjerovjesnici, neka je na njih Božji mir i spas, nalaze se na vrhu piramide, preko koje su i drugi, a ne samo oni, mogli dostići daleke horizonte spoznaje. Vjerovjesnik Muhammed, a.s., i sam je govorio: „Poslan sam kao učitelj i odgajatelj.“

Kur'an sadrži mnoga kazivanja o vjerovjesnicima, a između njih izdvaja četvoricu: Ibrahima, a.s., koji je bio Božji prijatelj, Halilullah; Musaa, a.s., koji je razgovarao s Bogom, Kelimullah; Isa, a.s., koji je bio Mesih, sličan Ademu; i Muhammed, a.s., koji je pouzdani El-Emin i Božiji miljenik Habibullah. To su učitelji čovječanstva, svaki vjernik, svaki musliman može slijediti njihov životni put, a u isto vrijeme i svjedočiti autentičan put islama, bez straha da zaluta.

Braćo i sestre.

Živimo u vremenu kada se svjetovi miješaju, kao u suton dana i noći. Istinu je sve teže odvojiti od laži, a časnu namjeru od propagande. Iluzija ovozemaljske sreće, koja nam se skoro neupitno nudi, sve se više pojačava.

Dobro kao da ponovo uzmiče, a zlo osnaženo propagandom postaje sve jače. Budućnost muslimana će zavisiti, kao i uvijek, od njihove slobode, stvaralačkih napora i sposobnosti da razluče istinu od neistine. Allah nas nije ostavio, niti prepustio same sebi. On nam je u Svojoj Knjizi poslao jasnu poruku: „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni (u vjeri)“. (Et-Tawba, 119) Vjerovjesnik je govorio: „Čuvajte se laži, jer laž vodi u grijeh, a grijeh vodi u vatru“.

Braćo i sestre.

Vjera, za razliku od propagande, uvijek je svoje lice ogledala u iskrenosti prema Bogu i samilosti prema ljudima. Propaganda, na drugoj strani, ne računa na Boga, već na kratkotrajnu korist i ljudsku pohlepu. Istinska vjera je u odnosu na nju kao istina u odnosu na laž.

Nepatvorena, autentična čistoća vjere zapisana je u Božjim knjigama i u srcima pobožnih ljudi. A laž i propaganda su poput šaranja po pijesku, kad god ih vjetar uskovitla, nažuljā nam oči. Svete predaje o vjerovjesnicima i njihovom uzoritom životu, od Adema do Muhameda (a.s.), primjeri su kako treba živjeti u zajednici.

Kazivanje o Božjim vjerovjesnicima uvijek unosi svježinu u naše živote. To su predaje koje su ispunjene hrabrošću, borbom i ljubavlju, one koje odgajaju, koje nisu okrenute vremenu već vječnosti. Skoro da ne postoji životna prilika u kojoj se vjernik pojedinačno, ili u zajednici, ne bi mogao dovesti u vezu s nekim od kur'anskih kazivanja. Čini se, kako vrijeme prolazi, da bi kur'anska kazivanja o Musau, a.s., i faraonu, Ibrahimu, a.s., i Nimrudu, Davudu, a.s., i Džalutu, Muhammedu, a.s. i Ebu Lehebu muslimani morali iznova pažljivo čitati i odgonetati njihove poruke. Mogla bi nam ta kazivanja u ovom vremenu poslužiti kao paradigma za razumijevanje propagande kojoj smo izloženi. Čini se da je sada najvažnije sačuvati vjeru u Boga i ljude, jer će potražnja za njom na dunjalučkoj pijaci u danima koji nam predstoje biti sve veća. Dani koji su pred nama pokazat će da li smo u stanju da se posvetimo višim ciljevima života, radu i međusobnom povjerenju, a da se odmaknemo od podmetanja, površnosti i zlobe.

Braćo i sestre.

Već duži period svjedočimo bespoštednoj propagandi koja se vodi protiv nas bosanskih muslimana, na koje se gleda kao na potencijalnu opasnost za Evropu. Da bi se postigli zacrtani ciljevi ne preže se ni od moralno upitnih sredstava, laži i obmana. Čine to, nažalost, ljudi iz našeg susjedstva, skoro neprestano ali i oni među nama kratke pameti. Ta laž ugrožava sigurnost i nas i naše zemlje, ali i svih njenih građana. Da je političke korektnosti, državničke odgovornosti i ljudske moralnosti, jedina prava i suvisla borba bila bi: borba za vrijednost života, ljudska prava i vladavinu zakona.

Ali, „neka te ne žaloste njihova pričanja, reče Allah. I nastavi: Sva moć uistinu pripada Bogu. On sve čuje i sve zna“. (10:65)

Braćo i sestre.

Svjedoci smo da je ova naša zemlja sve praznija; mladi ljudi odlaze. Tužno je i bespomoćno slušati priče ljudi iz Podrinja, Hercegovine i Bosanske Krajine, naših muftija, biskupa i vladika, koji s tugom i sjetom govore o odlasku ljudi tamo, kako oni kažu, negdje daleko.

Ako smo mi nemoćni da to spriječimo, a oni koji bi mogli to još i podstiču, ostaje nam da se jadamo dragom Bogu ne bi li on uslišao naše molitve, pa odgovorne potakao na ljudsko djelovanje.

A na Sudnjem danu svako će svoju knjigu čitati. U njoj će, kako Kur'an govori, sve biti zapisano, svačije djelo i nedjelo i niko svojoj odgovornosti neće moći umaći. „I Knjiga će biti postavljena (reče Allah), i vidjet ćete griješnike kako strahuju od onoga što je u njoj, i govorit će: „Teško nama, kakva je ovo knjiga. Nije izostavila ni mali ni veliki grijeh. Sve ih je nabrojala...! (18:49). Dana toga svaki će čovjek biti kažnjen ili nagrađen prema zasluzi“.

„Dana toga neće biti nepravde, a Bog zaista brzo račun svodi“. (40:21)

Draga braćo i sestre.

Allah nam je obećao da ničiji trud, bio mali ili veliki, od muškarca ili od žene, neće biti uzaludan. U Kur'anu je zapisano:

„Ko učini i trun dobra vidjet će ga, a ko učini i trun zla vidjet će ga“. (99:7-8)

Život tako brzo prođe, svaki dan na drugi svijet ispraćamo braću i sestre, drage nam prijatelje. Najsigurniji ulog na ovom dunjaluku je dobro djelo. Allah je to nazvao zajam Bogu, koji će se višestruko vratiti. To je zrno, kako ga opisuje Kur'an, iz koga izraste sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. Svaki od nas sposoban je, uz Božiju pomoć, da zasije vlastito polje nepreglednog dobra.

Prije par mjeseci pozvali smo vas, braćo i sestre, da pomognemo Rohinja muslimanima. U njihovo ime, želim se zahvaliti svima koji su poslušali naš poziv i odazvali se. Mnoga djeca i starci, žene i muškarci, bit će spašeni od gladi i bolesti.

Danas želim navijestiti za idući petak veliku akciju prikupljanja sredstava s ciljem da u ovom času materijalno pomognemo braću i sestre u džematima gdje je počinjen genocid u našoj zemlji. Učinit ćemo to preko naših džemata u domovini i drugdje gdje nas ima. Posebno bih se obratio našim privrednicima, mladim ljudima s idejama i programima, i pozvao ih da zajedno s nama uzmu učešća u pružanju pomoći tim ljudima. Sada je važno da podržimo te ljude i ulijemo novu nadu u njihove napaćene duše.

Musliman je muslimanu brat (učio nas je Vjerovjesnik, a.s.). On mu ne čini nepravdu niti ga napušta. Ko se nađe pri ruci svome bratu kad mu bude potrebno, Allah će se naći njemu u pomoći.

Ko od brata otkloni nevolju na ovom svijetu, Allah će njemu otkloniti na Sudnjem danu. Ko pokrije mahanu svoga brata Allah će pokriti njegove mahane na Dan suda. (Ebu Davud)

Molim Allaha (dž.š.) da učvrsti vjeru u našim srcima! Neka vjerovjesnici i dobri ljudi (evlije) budu uzor u našim životima! Molimo Ga da nas sačuva zlobe zlobnika i dušmana, ma ko oni bili! Molimo Ga da olakša terete siromaštva i bolesti svim ljudima! Molimo Ga da prestanu patnje naroda u Siriji i Jemenu! Molimo Ga da prestanu ratovi i stradanje nevinih ljudi.

Molimo Te Tvojim riječima: Gospodaru naš, Ti si mir i od Tebe je mir, slavljeno neka je Tvoje Uzvišeno ime, o Plemeniti!

Molimo Te riječima Tvog vjerovjesnika Muhammeda: Allahu naš, podaj nam mudrosti da stvari vidimo onakvim kakve one jesu, a ne onakvim kakvim bismo mi željeli da budu! Bože naš, osnaži nas da istrajemo na Tvom putu i putu Tvog vjerovjesnika Muhammeda, a.s., i spoji nas s njim na Sudnjem danu!

Amin ja rabbel alemin!

islamskazajednica.ba

Više...

Reisu-l-ulema: Prijatelji otvoreno razgovaraju, zlonamjerne i separatističke poruke su neprihvatljive

Objavljeno u BiH

Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u posjetu primio saveznu ministricu za Evropu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije Karin Kneissl. Na sastanku se razgovaralo o odnosima između BiH i državnih organa Austrije. Reisu-l-ulema je istakao da je prijateljstvo između Republike Austrije i IZ u BiH jako i da bi otvorena pitanja trebalo rješavati u duhu historijskog prijateljstva naših naroda, a ne putem iznošenja neprovjerenih insinuacija u medijima.

Više...