Forum: Međureligijski dijalog na Balkanu

27 Feb 2015

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ambasada Kanade i Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom, Kanadskom katedrom za proučavanje islama, pluralizma i globalizacije Univerziteta u Montrealu i Centrom za napredne studije pozivaju na forum Međureligijski dijalog na Balkanu: dostignuća i izazovi. Forum će se održati u četvrtak, 5. marta na Fakultetu islamskih nauka od 14 do 16 sati.

Učešće na forumu će uzeti:

    dr. Karsten Dümmel, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH,
    dr. Mato Zovkić, umirovljeni katolički teolog,
    dr. Enes Karić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,
    dr. Ina Merdjanova, Trinity College Dublin, Irska škola za ekumenizam,
    dr. Patrice Brodeur, Kanadska katedra za proučavanje islama, pluralizma i globalizacije, Fakultet za teološke i religijske nauke Univerziteta u Montrealu.

Dr. Ina Merdjanova i dr. Patrice Brodeur su autori knjige Religija kao pokretač razgovora: međureligijski dijalog za izgradnju mira na Balkanu koju je 2014. na bosanskom objavio Centar za napredne studije uz podršku Fondacije Konrad Adenauer. Određen broj primjeraka knjige bit će besplatno podijeljen prisutnima.

Osiguran je simultani bosansko-engleski prijevod.

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo