Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

Potvrđena prvostepena presuda Goranu Sariću

, Objavljeno u BiH

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženog Gorana Sarića donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine od 16.02. ove godine, potvrđuje.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 16. februara optuženi Goran Sarić je oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo genocid. Optuženi je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Istom presudom oštećeni su s imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog povrede Krivičnog zakona, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu, ukine presudu i odredi održavanje pretresa na kojem će se otkloniti povrede krivičnog postupka, ponoviti dokazi usljed kojih je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno, nakon čega će sud, pravilnom primjenom zakona, optuženog Gorana Sarića oglasiti krivim za krivično djelo genocid i izreći mu kaznu u skladu sa zakonom.

Odgovor na izjavljenu žalbu Tužilaštva BiH blagovremeno su dostavili branioci optuženog, sa prijedlogom da se ista odbije kao neosnovana i prvostepena presuda u cijelosti potvrdi.

Na sjednici Apelacionog vijeća 24. oktobra na kojoj je postupajući tužilac istakao da u cijelosti ostaje kod izjavljene žalbe, i iznio zahtjev da se presuda ukine i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. Branilac optuženog Sarića je izjavio da u cijelosti ostaje pri navodima iz pisanog odgovora na žalbu, saopšteno je iz Suda BiH.

(FENA)

ocijeni
(1 glas)