Mevlida Mešanović: Žena koja ruši predrasude prema muslimanima i muslimankama na zapadu

29 Avg 2017

Magistrica Mevlida Mešanović je jedna posebna i nesvakidašnja muslimanka. Mevlida je od juna mjeseca prva uposlenica Karl-Francens-Univerziteta u Gracu koja nosi hidžab.

Mevlida radi na Katoličkom teološkom fakultetu na projektu „Integracija kroz međureligijsko obrazovanje“. Živi u austrijskom Salzburgu, ali radi prilike koja kojoj se ukazala na univerzitetu u Gracu, nije joj bilo tesko doći u taj grad. Svojim iskustvom, sposobnošću i znanjem želi doprinijeti razvoju ovog projekta.

Mevlida je lingvistica, pedagoginja i autorica knjiga. Jedan od najznačajnijih projekata na kojem je radila sa grupom autora i profesora islamske vjeronauke i na koji je ponosna je udžbenik za islamsku vjeronauku u Austiriji od prvog do osomog razreda. Udžbenik nosi naziv Islamstunde (čas Islama) i u njemu je prenesena realnost multinacionalnog i multireligijskog društva Austrije.

Mevlida učestvuje na raznim međureligijskim projektima, konferencijama i simpozijima, a aktivna je i u džematu, te u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji (IZBA). U sklopu IZBA-e osnovana je Zajednica inicjativnih Bošnjakinja Austrije (ZIBA), , koja ima cilj mjeđusobno povezivanje Bošnjakinja na područiju Austrije. Kao početak rada ZIBA-e organizovan je maju mjesecu ove godine prvi simpozijum Bošnjakinja sa područija Austrije na temu „Žena u savremenom dobu - izazovi i perspektive“. Kao predsjednica ZIBA-e bila je primljena i u austrijskom parlamentu. Za Mevlidu se može reci da je Bošnjakinja, žena gromada, koja svojom praksom pokazuje prelijep primjer aktivne muslimanke u zapadnom društvu.

(Mag. Amra Hujdurović-Serdarević)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije