Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Hadž 2018: Konkursi za vodiče i ljekarsko osoblje

, Published in Društvo Featured

Ured za hadž i umru Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je objavila konkurse za angažman osoblja u organizaciji hadža 1439.H./2018. godine.

Raspisani su konkursi za angažman u vodičku službu u organizaciji hadža, za angažman šerijatskih konsultantica za žene i za angažman zdravstvenih radnika. Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Uslovi i načini prijave su objavljeni na internet stranici Islamske zajednice, a sadržaj objave prenosimo u cjelosti:

 

 ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman u vodičku službu u organizaciji hadža 1439.H./2018. godine

Po Pravilniku o vodičkoj službi kandidat treba dostaviti slijedeće:

- biografiju;

- potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa) - kopija diplome;

- potvrdu ili izjavu da se služi arapskim ili engleskim jezikom;

- izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao vodič;

- saglasnost i preporuku nadležnog organa ili ustanove IZ-e, kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

- Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad. Pri odabiru će se voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

- Aplikacije kandidata za vodičku ekipu koji nisu ranije obavili hadž i koji su straji od 55 (pedeset i pet) godina neće se uzeti u razmatranje.

- Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u vodičku ekipu.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS VODIČA NA HADŽU 2018. G.“, dostaviti ili slati na adresu: Ured za hadž, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman šerijatskih konsultantica za žene u organizaciji hadža 1439.H./2018. godine

Po Pravilniku o šerijatskim konsultanticama za žene, kandidatkinja treba dostaviti slijedeće:

- biografiju;

- potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa) - kopija diplome;

- aplikacije kandidatkinja starijih od 55 (pedeset i pet) godina se neće uzeti u razmatranje;

- izjavu da je obavila hadž, koje godine i je li bila angažirana kao šerijatski konsultant za žene (za one koje su obavile hadž);

- saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove IZ-e, kod koje je kandidatkinja u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

- Prilikom izbora kandidatkinja prednost će se dati onima koje su: komunikativnije, koje posjeduju organizacijske sposobnosti i koje su spremne na timski rad.

- Osobe mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane za angažman šerijatske konsultantkinje za žene dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

- Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidatkinja ne bude odabrana za angažman šerijatskog konsultanta za žene.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ŠERIJATSKE KONSULTANTICE ZA ŽENE NA HADŽU 2018. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman zdravstvenih radnika u organizaciji hadža 1439.H./2018. godine

Po Pravilniku o angažmanu zdravstvenih radnika, kandidat treba dostaviti slijedeće:

- biografiju;

- potvrdu da ima visoku (VSS, doktori medicine) ili srednju stručnu spremu (SSS, medicinski tehničari);

- potvrdu o položenom stručnom ispitu, tj. da je samostalno odgovoran za svoj medicinski posao;

- izjavu da poznaje medicinsku strategiju tretiranja, kako individua tako i grupa;

- izjava da je sposoban da pruža medicinsku pomoć grupama u pokretu;

- izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao zdravstveni radnik (za one koji su obavili hadž);

- saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

- Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad.

- Doktorice i medicinske sestre mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane u ljekarsku ekipu dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

- Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u ljekarsku ekipu.

- Aplikacija penzionisanih zdravstvenih radnika i onih koji nisu u stalnom radnom odnosu se neće razmatrati.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA HADŽU 2018. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Rate this item
(1 Vote)