Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Konkursi Media centra za reditelja, novinara i snimatelja

, Published in Društvo Featured

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

REDITELJ, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • režira i realizuje najsloženije programske strukture i odgovara za njihov umjetnički kvalitet,
 • sa urednikom i producentom bira izvođače, protagoniste i proizvodnu ekipu,
 • pravi knjigu snimanja,
 • daje uputstva za scenu, rekvizitu i kostime,
 • na snimanju rukovodi cijelom ekipom,
 • učestvuje u izradi pretkalkulacije, odgovoran je za normative, finansije i materijal,
 • proučava i analizira tekst i sarađuje sa muzičkim urednicima,
 • planira probe i snimanja uz koordinaciju i dogovor sa kolegama sa kojima finalizuje montažu govornih, zvučnih i muzičkih elemenata cjeline-emisije,
 • predlaže izmjene u programskoj šemi ili pojedinim segmentima u skladu sa savremenim trendovima i potrebama ciljnih grupa,
 • brine o vizuelnom identitetu programa,
 • neposredno odgovara Glavnom uredniku video i tv produkcije,
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

 

 

II

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. Opći uvjeti:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

 

 1. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • da je sposoban obavljati više radnih zadataka u isto vrijeme.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

IV

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju na period od jedne (1) godine.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže(original ili ovjerena kopija):

 • kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 • diploma fakulteta/srednje škole,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 • dokaz o radnom iskustvu.

 

VI

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo i Islamske zajednice u BiH.

Konkurs ostaje otvoren do 14. novembra 2019. godine.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 


Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

NOVINAR, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • predlaže teme, uređuje emisije i druge programske sadržaje svih stepena složenosti i po potrebi se uključuje u program sa mjesta događaja,
 • interpretira novinarske i umjetničke tekstove,
 • obavlja poslove voditelja u snimljenim i emisijama koje se emituju uživo,
 • istražuje i vrši odabir sagovornika i mjesta snimanja,
 • učestvuje u montiranju programskih sadržaja,
 • po potrebi priprema i uređuje specijalne emisije,
 • priprema najave, rubrike, vijesti, članke za objavljivanje na medijskim platformama Media centra, po nalogu nadređenog interpretira novinarske i umjetničke tekstove,
 • po potrebi sudjeluje u snimanju džinglova/oglasa i obavještenja/marketinških blokova za potrebe Media centra,
 • učestvuje u realizaciji projekata video i tv produkcije po nalogu nadređenog,
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

 

II

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

Posebni uvjeti:

 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • sposobnost rada na svim medijskim platformama Media centra IZ-e.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju i audio-vizuelni test.

 

IV

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju na period od jedne (1) godine.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže(original ili ovjerena kopija):

 • kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 • diploma fakulteta/srednje škole,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 • dokaz o radnom iskustvu.

 

VI

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren do 14. novembra 2019. godine do 15:00 sati.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


 

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

SNIMATELJ-KAMERMAN, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • obavlja snimanja i direktne prijenose u studiju i na terenu,
 • kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme,
 • vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu,
 • kontroliše kvalitet snimljenog materijala,
 • u slučaju potrebe učestvuje u sređivanju enterijera studija,
 • odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva sa kojima rukuje,
 • snimanje i montiranje priloga,
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega;
 • radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

 

II

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.
 1. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje srednju stručnu spremu,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office i programima za obradu audio-video materijala,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • kandidat treba biti kreativan, energičan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • prilagodljiv obavljanju poslova u fleksibilno radno vrijeme.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

IV

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju na period od jedne (1) godine.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže(original ili ovjerena kopija):

 • kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 • diploma fakulteta/srednje škole,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 • dokaz o radnom iskustvu.

 

VI

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren do 14. novembra 2019. godine.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

                                                                                              Amir Sakić,

                                                                                              direktor

Rate this item
(1 Vote)