Zbirka 'Narodne umotvorine iz Dervente i okolice' predstavljena u Sarajevu Istaknuto

18 Okt 2018

Zbirka od hiljadu usmenih lirskih pjesama "Narodne umotvorine iz Dervente i okolice" koju je u višegodišnjoj sakupljačkoj djelatnosti načinio vjeroučitelj Smail Bradarić na prostoru sjeverne Bosne u prvoj polovini 20. stoljeća te poslao Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, predstavljena je danas u Sarajevu.

Za štampanje Zbirku je pripremila kustosica za usmenu poeziju Odjeljenja za etnologiju tog muzeja Nirha Efendić, koja je kazala da su pjesme u zbirci uglavnom lirske, ali i dijelom lirsko-narativne ili balade.

Naglasila je da je Bradarić skupljao pjesme od 1936. do 1947. godine uglavnom na širem prostoru sjeverne Bosne.

- Kada je otišao u mirovinu, donio je važnu odluku da rukopis spakuje i pošalje na adresu Zemaljskog muzeja BiH 1955. godine - pojasnila je Efendić.

Prikupljajući narodnu baštinu svoje zemlje, Efendić naglašava da je Bradarić bio čovjek iz naroda koji je znao procijeniti šta treba da zapiše sa vrlo jednostavnim rekvizitima, olovkom i papirom.

Efendić je istakla da je na pripremi za štampanje zbirke radila oko deset godina, jer je po obimu i sadržaju jedna od najvećih u BiH.

Zbirku su promovisali profesorica dr. Jasmina Talam sa Muzičke akademije i profesori dr Sanjin Kodrić i dr. Sead Šemsović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Urednik Zbirke dr Sanjin Kodrić je podsjetio da je objavljena u ediciji Bosnistika. Ukazao je da je sakupljač Bradarić uprkos tome što je djelovao u Derventi, ipak prikupio i tradicije iz drugih bosanskih pa i izvanbosanskih sredina.

Dr. Sead Šemsović je ukazao se ova zbirka od sličnih izdvaja po izvornosti realnog života usmene lirske pjesme. Za autoricu dr. Nirhu Efendić je rekao da se usudila napraviti nešto što njeni prethodnici nisu.

BIR/Agencije

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo