Naučna konferencija o kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa u BiH Istaknuto

17 Jan 2019

U okviru aktivnosti na području Islamske vjeronauke u 2018. godini Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizuje dvodnevnu Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Doprinos vjeronauke kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u Bosni i Hercegovini u kontekstu evroatlanskih integracija“.

Dvonodnevna Međunarodna naučno-stručna konferencija „Doprinos vjeronauke kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u Bosni i Hercegovini u kontekstu evroatlanskih integracija“ održat će se u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, 18. i 19. januara 2019. godine. Otvorenje konferencije biće održano 18. januara 2019. godine sa početkom u 15:00h, a ovoj svečanosti prisustvovat će i poglavari vjerskih zajednica u BiH.

Cilj Međunarodne naučno-stručne konferencije „Doprinos vjeronauke kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u Bosni i Hercegovini u kontekstu evroatlanskih integracija“ jeste upoznavanje javnosti sa načinima organizovanja vjeronauke u evropskim državama (Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj), kao i državama koje teže ka učlanjenju u Evropsku Uniju (Bosna i Hercegovina i Srbija); propitati koliko vjeronauka realno doprinosi kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u svakoj od tih država, s posebnim akcentom na Bosnu i Hercegovinu, te istražiti u kojoj mjeri ovaj školski predmet može doprinijeti ukupnom napretku društva i građenju sistema pozitivnih vrijednosti u kontekstu evroatlanskih integracija.

Osnovna intencija skupa je iznijeti pozitivna iskustva i dostignuća postignuta vjeronaukom iz svake od navedenih država, te iznijeti problematiku i izazove s kojima se susreće Vjeronauka kao školski predmet i ukazati na mogućnosti afirmiranja vrijednosti koje su kompatibilne evroatlanskim integracijama.

U okviru skupa predviđena je i izložba udžbenika Vjeronauke koji se koristi u različitim evropskim državama.

(MINA)

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo