Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

Posjeta Uprave za obrazovanje i nauku Muftijstvu bihaćkom

, Published in Društvo Featured

Predstavnici Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH, koju su činili direktor Uprave dr. Dževad Hodžić, te dr. Ekrem Tucaković, prof. Seid Eminović i prof. Lejla Bektaš, boravili su u službenoj posjeti Muftijstvu bihaćkom, gdje su održali niz sastanaka sa brojnim akterima vjerskom i društveno-političkog života Muftijstva bihaćkog i Unsko-sanskog kantona (USK).

Prvi radni dan je počeo 7. novembra sastanakom u Uredu muftije bihaćkog hafiza Mehmed ef. Kudića, gdje je muftija Kudić izrazio dobrodošlicu direktoru Hodžiću i njegovim saradnicima, te naglasio da će Muftijstvo aktivno raditi na što boljoj povezanosti između dvije obrazovne ustanove Islamske zajednice na prostoru ovog muftijstva, odnosno Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu.

Također je naglasio da će u narednom periodu muderrisi iz obje ustanove biti u kontinuitetu angažovani u skladu sa zahtjevom terena za predavanja i edukacije po džematima i medžlisima, te o međusobnoj saradnji ove dvije ustanove i saradnji sa drugim obrazovnim ustanova u zemlji i inostranstvu. Muftija je naglasio da su izazovi s kojima se susreću ove ustanove izuzetno zahtjevni, ali poznavajući opredjeljenost uprava i nastavnog kadra siguran je da će uspjeti odgovoriti zahtjevima vremena i biti prepoznatljivi kod učenika/studenata i roditelja, te dati svoj doprinos u afirmaciji dobra u cijeloj zajednici. 

Nakon posjete Muftijstvu, delegacija Uprave je zajedno sa muftijom bihaćkim hafizom Mehmed-ef. Kudićem, dekanom Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću doc. dr. Hajrudinom Hodžićem i direktorom medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu prof. Enesom Ljubijankićem, posjetila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, gdje se razgovaralo o saradnji Ministarstva i obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bihaću i Cazinu.

Domaćin sastanka je bio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Damir Omerdić sa saradnicima. Konstatovano je da je saradnja Ministarstva i obrazovnih ustanova čiji je osnivač Islamska zajednica na iznimno visokom nivou i da su ove obrazovne ustanovne važni stubovi srednjeg, odnosno visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.

Ministar je naglasio da su obje obrazovne ustanove Islamske zajednice imale posebno razumijevanje od vlade USK i da će se sa takvom praksom nastaviti i dalje.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Dževad Hodžić je istakao zadovoljstvo ishodom sastanka i onim što je čuo sa obje strane, te zahvalio ministru na fer i korektnom odnosu naspram spomenutih ustanova i iskazao očekivanje da će se u još boljem ambijentu komunicirati u budućnosti, te da će ove dvije obrazovne ustanove biti primjer dobro organizovanih i uspješnih ustanova na području USK.

Delegacija Uprave je potom posjetila medresu Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu, gdje su obišli zgradu i nadgledali tok obrazovnog procesa u Medresi.

Nakon sastanka sa Upravom Medrese, delegacija Uprave za obrazovanje i nauku je održala zajednički sastanak Nastavničkog vijeća gdje su i nastavnicima predstavili viđenje budućeg djelovanja Medrese i zajedno s nastavnicima razgovarali o načinima poboljšanja odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u ovoj školi.

Direktor medrese prof. Enes Ljubijankić je predstavio prednosti s kojima Medresa raspolaže i kapacitete na koje se oslanja i na koje računa u budućnosti. Posebno je naglasio da je Medresa škola koja nudi cjelovit odgojno-obrazovni koncept i da svršenici Medrese konkurišu kao izuzetno dobri studenti, a kasnije i kvalitetni ljudi, što je ustvari i cilj obrazovanja u Medresi.

Direktor Hodžić je čestitao upravi i nastavnicima medrese, te iznio svoja očekivanja u kontekstu napretka i razvoja odgojno-obrazovnog procesa u Medresi. Istakao je da Medresa u Cazinu ima sve predispozicije da bude vodeća srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova na području USK, ali i šire i da se takvi rezultati očekuju u narednom periodu, iako oni i do sada nisu izostajali u nekoj mjeri.

Nakon sjednice Nastavničkog vijeća, delegacija je posjetila Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, gdje su sa dekanom doc. dr. Hajrudinom Hodžićem i nastavnim osobljem razgovarali o prednostima Fakulteta i njegovoj jačoj afirmaciji u društvu. Prije toga su domaćini zajedno sa gostima obišli zgradu fakulteta i predstavili sve ono čim raspolažu od uvjeta za izuzetno kvalitetnu nastavu.

Dekan je zahvalio direktoru Hodžiću i njegovim saradnicima na posjeti, ali i na brojnim pozitivnim pomacima koji su napravljeni posebno u posljednje vrijeme kada je u pitanju obrazovanje i nauka u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice. Dekan je predstavio i planove za buduće djelovanje Fakulteta, planove za nove odsjeke i za nove programe, pogotovo očekujući dobru saradnju sa drugim visokoškolskim ustanova Islamske zajednice, zašto će biti nužna i dobra koordinacija Uprave za obrazovanje i nauku.

Direktor Uprave dr. Hodžić je zahvalio dekanu i profesorima na lijepom gostoprimstvu, te predstavio planove Uprave kada je u pitanju koncept visokog obrazovanja unutar Islamske zajednice. Iznio je očekivanja prema Uravi i nastavnom osobolju u kontekstu kvalitete nastavnog procesa, inoviranja kod nastavnih planova i programa, te prednjačenja u domaćoj i međunarodnoj saradnji koja se pokazala od vitalnog značaja za kvalitetne visokoškolske ustanove.

Direktor Hodžić je naglasio da IPF u Bihaću ima snažnu podršku Uprave, ali i cijele Islamske zajednice, što je vrlo važna pretpostavka za njegovo etabliranje u jednu modernu i kvalitetnu visokoškolsku ustanovu.

Drugog dana posjete, 8. novembra, na IPF-u u Bihaću upriličena je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća dekana fakulteta koji djeluju u sastavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U junu mjesecu se javila ideja, a Rijaset Islamske zajednice je donio odluku o formiranju ovog tijela kao savjetodavnog organa za koordinaciju između fakulteta koji djeluju u sastavu Islamske zajednice. Na ovom sastanku u Bihaću, osim domaćina doc. dr. Hajrudin Hodžića, dekana IPF-a u Bihaću, prisustvuje dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice, dekan Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa prodekanima, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici sa svojim saradnicima, te prodekan za nastavu Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru.

Direktor uprave za obrazovanje i nauku dr. Dževad Hodžić rekao je da je cilj ovog tijela da koordinira zajedničke aktivnosti svih fakulteta unutar Islamske zajednice, te da rade na integraciji fakulteta u jedan jedinstveni obrazovni sistem, gdje će zajednički razvijati studentske programe i vršiti razmjenu nastavnika i studenata. 

Domaćin sjednice doc. dr. Hajrudin Hodžić ističe kako je ukazano poštovanje i čast Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću da bude domaćin ovakvom skupu, gdje su prisutni dekani prodekani naših visokoškolskih obrazovnih ustanova i gdje se uspostavlja koordinacija i kvalitetna saradnja između ovih fakulteta. Dekan Hodžić je zahvalio kolegama dekanima i direktoru Uprave za obrazovanje i nauku na dolasku i iskazao svoja velika očekivanja od ovog tijela koje u narednom periodu treba uspostaviti sinhronizirano djelovanje svih fakulteta unutar Islamske zajednice i istinsku saradnju za dobrobit svih fakulteta.

Dekan Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović ističe da je saradnja između ovih fakulteta i ranije bila uspostavljena, ali da ona nije bila dovoljna i da je ovaj iskorak Uprave za obrazovanje i nauku hvale vrijedan poduhvat radi što bolje i kvalitetnije saradnje srodnih fakulteta, te razmjene profesora i učenika.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici dr. Muharem Adilović ističe kako ova ustanova već dugi niz godina aktivno učestvuje u programu ERASMUS + i ističe kako će ova koordinacija između fakulteta Islamske zajednice biti od vitalnog značaja za unutrašnju, ali i međunarodnu saradnju sa trećim stranama. Poseban naglasak ovog tijela je svakako na razmjeni studenata kako unutar naših fakulteta, tako i u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama diljem svijeta.

Aktivna saradnja u razmjeni nastavnog kadra bi trebala poboljšati kvalitet nastave, razmjena studenata bi trebala unaprijediti iskustva studenata, a zajednički programi poboljšati kvalitet nastavnih programa svih fakulteta, dok će međunarodna saradnja ojačati kapacitete studenata i nastavnika, a u interesu što kvalitetnijeg obrazovnog sistema visokoškolskih ustanova Islamske zajednice.

(Muftisjtvo bihaćko)

Image Gallery

{gallery}9821{/gallery}
Rate this item
(0 votes)